Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dr. Ines Vodopivec izvoljena v Svet članov Združenja mreže Europeana

Dr. Ines Vodopivec izvoljena v Svet članov Združenja mreže Europeana
17. 11. 2021

Novembra 2021 so pri Združenju mreže Europeana (Europeana Network Association, ENA) potekale volitve v Svet članov. 3212 članov Združenja je med 73 kandidati izvolilo 27 novih in 10 starih predstavnikov za mandatno obdobje 2022–2025. Z veseljem sporočamo, da je med novimi izvoljenimi predstavniki tudi dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice za vodenje strokovnega dela.

Združenje mreže Europeana je demokratična skupnost strokovnjakov s področja digitalne kulturne dediščine, ki z medsebojnim povezovanjem želijo olajšati in izboljšati dostop do evropske digitalne kulturne dediščine. S Fundacijo Europeana (Europeana Foundation) in Forumom agregatorjev (Aggregators Forum) Združenje sestavlja iniciativo, ki podpira delovanje evropske digitalne knjižnice Europeana in si prizadeva olajšati uporabo digitalne kulturne dediščine za izobraževalne, raziskovalne, ustvarjalne in prostočasne potrebe.

Predstavnica Narodne in univerzitetne knjižnice si bo v Svetu prizadevala za aktivno sodelovanje Slovenije pri oblikovanju skupne evropske digitalne strategije ter za povezovanje in sodelovanje dediščinskih ustanov pri digitalizaciji kulturne dediščine. Njena temeljna vodila na področju digitalizacije so:
– transdisciplinarno povezovanje metapodatkov;
– ponovna uporaba in dosegljivost digitalizirane dediščine za vse uporabnike;
– gradnja zavesti o skupni evropski identiteti na podlagi primerljivosti in različnosti dokumentov evropskih kultur.  

Za izvolitev ji iskreno čestitamo in želimo uspešno delo v Svetu.

Pripravil: Tomaž Bešter (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Europeana

Skip to content