Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dr. Ines Vodopivec imenovana v Upravni odbor Združenja mreže Europeana

Dr. Ines Vodopivec imenovana v Upravni odbor Združenja mreže Europeana
29. 1. 2024
Uredništvo portala Knjižničarske novice

Novembra 2021 je bila dr. Ines Vodopivec, pomočnica ravnatelja Narodne in univerzitetne knjižnice za vodenje strokovnega dela, izvoljena v Svet članov Združenja mreže Europeana (Europeana Network Association – ENA). Svet članov ENA imenuje šest članov v Upravni odbor, ki vodi in usmerja strateške razvojne cilje ENA in sodeluje pri razvoju evropskega digitalnega podatkovnega prostora za kulturno dediščino. Člani Upravnega odbora delujejo tudi kot zakoniti zastopniki ENA in izvršni direktorji, ki zastopajo ENA v strateških razpravah v okviru pobude Europeana.

Sporočamo, da je bila dr. Ines Vodopivec z začetkom tega leta imenovana tudi v Upravni odbor ENA. Dr. Vodopivec v okviru ENA aktivno sodeluje še v raziskovalni skupnosti in je članica delovne skupine za razvoj nacionalnih mrež (Europeana Coutry Groups – ECG) za spodbujanje digitalne transformacije v državah članicah za preoblikovanje skupnega evropskega podatkovnega prostora ter članica posebne delovne skupine za razvoj inovativnih modelov delovanja Europeane (Innovative Operating Models Working Group – IOM).

Veseli nas, da imamo slovensko predstavnico med člani Upravnega odbora ENA v evropski skupnosti za razvoj digitalnega podatkovnega prostora za kulturno dediščino!

Skip to content