Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dostop do Dictionnaire des Philosophes Antiques Online

Dostop do Dictionnaire des Philosophes Antiques Online
11. 12. 2023
Herman Erčulj
Narodna in univerzitetna knjižnica
Dictionnaire des Philosophes Antiques Online

COSEC je v sodelovanju z Osrednjo humanistično knjižnico pridobil dostop do Dictionnaire des Philosophes Antiques Online.

Dictionnaire des Philosophes Antiques Online (leksikon antičnih filozofov) je izčrpno referenčno delo o življenju in delu mislecev antične Grčije in Rima. Posvečeno je filozofom in drugim pomembnim pričevalcem grškega in rimskega filozofskega izročila, od predsokratikov pa vse do neoplatonikov šestega stoletja po Kr. V člankih, ki so jih pripravili tako francoski kot drugi tuji raziskovalci, so poleg literarnih virov uporabljeni tudi podatki, pridobljeni s pomočjo epigrafike in papirologije. K temu enkratnemu in obsežnemu podvigu je prispevalo skupaj 236 urednikov iz dvajsetih različnih držav. Projekt je začel pod vodstvom Richarda Gouleta izhajati leta 1989 in obsega sedem zvezkov – pri čemer je peti zvezek v dveh delih – in dodatek; končan je bil leta 2018. Spletna različica danes vsebuje 2.970 geselskih člankov o antičnih filozofih ter je integrirana z dvema drugima temeljnima pripomočkoma, z bibliografsko bazo L’Année philologique in zbirko besedil ter slovarjev Brepolis Latin Complete (jezik: francoščina).

Dostop je omogočen z lokacij UL, CTK, NIB in NUK; oddaljeni dostop je omogočen za študente in osebje UL ter osebje CTK, NIB in NUK.

Vstopna točka.

Skip to content