Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dostop do arhivskih številk Education Magazine Archive

Dostop do arhivskih številk Education Magazine Archive

ProQuest’s Education Magazine Archive ponuja učiteljem, ravnateljem in raziskovalcem izobraževanja primarni vir gradiva o metodologiji v izobraževanju, raziskavah in praksah. Vsebina zajema obdobje 1910–2015 in obsega 850.000 strani datotek iz devetih splošnih, štirih znanstvenih in trinajstih strokovnih revij.

Publikacije pokrivajo splošne teme (American Teacher), posebna predmetna področja (Mathematics Teacher), visokošolsko izobraževanje (Higher Education Management and Policy), poklicno izobraževanje (Techniques), šolsko knjižničarstvo (School Library Journal), ženske in temnopolte v izobraževanju (Delta Kappa Gamma Bulletin; Black Collegian), in bistvene teme, povezane s področjem izobraževanja, kot je tudi vodenje (English Leadership Quarterly).

Vsak naslov se začne s prvim zvezkom, številka 1.  Digitalizirana vsebina je objavljena v barvah, ko je javno dostopna.

Skip to content