Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Domfest 2020

Domfest 2020
20. 3. 2020

Povabilo k sodelovanju na 6. festivalu domoznanstva – Domfest 2020 z naslovom "Posebne domoznanske zbirke – izzivi in priložnosti", ki bo potekal 22. oktobra 2020 v Kranju. Glede na nenavadne čase in najmanj 14 dnevno prisiljeno bivanje doma, je zdaj morda pravi čas, da napišete strokovni prispevek, ki ga bo ob dogodku izdala Mestna knjižnica Kranj. Zadnji rok za oddajo prispevkov je do konca aprila 2020. 

Letošnji največji skupni domoznanski dogodek splošnih knjižnic bo festival DOMFEST, ki ga bo 22. oktobra 2020 organizirala Mestna knjižnica Kranj. Glede na nenavadne čase in najmanj 14-dnevno prisiljeno bivanje doma, je čas, da napišete strokovni prispevek, ki ga bo ob dogodku izdala Mestna knjižnica Kranj. 

Vabilo avtorjem je spodaj, naslov prispevka in povzetek lahko pošljete do konca aprila 2020 na e-naslov: jana.bester@mkk.si.

Mestna knjižnica Kranj je v letošnjem letu prevzela organizacijo 6. festivala domoznanstva – Domfest, ki bo potekal 22. oktobra 2020 v Kranju.

Domoznanci iz slovenskih splošnih knjižnic se na festivalih domoznanstva vsako drugo leto srečujemo od leta 2009, kjer izpostavljamo vsebine, s katerimi se soočamo pri našem delu in so pomembne za razvoj domoznanske dejavnosti. Tokrat bo pozornost namenjena posebnim domoznanskim zbirkam, ki jih slovenske splošne knjižnice oblikujemo, obdelujemo in hranimo kot odraz zgodovinskih, ekonomskih, geografskih, političnih in drugih posebnosti okolja.

Na 6. festivalu želimo raziskati proces oblikovanja domoznanskih zbirk (vzroki, namen, kriteriji, nabor, pridobivanje in postavitev gradiva), njihov pomen za ustanovo, pregledati pogoje za hranjenje in dostopnost ter uporabnost za različne ciljne skupine, obenem pa se seznaniti s problemi in priložnostmi za knjižnice, ki jih prinaša njihovo upravljanje. Posebne zbirke poleg tega, da bogatijo domoznansko dejavnost v slovenskih splošnih knjižnicah, omogočajo tudi povezovanje z zbirkami v sorodnih ustanovah in s posamezniki (zasebne zbirke, zapuščine), bodisi v smeri krepitve sodelovanja in promocije posebnih zbirk, ali njihove vloge pri ohranjanju kulturne dediščine in spodbujanja kulturnega razvoja lokalnega okolja. Svojevrsten izziv predstavljajo posebne domoznanske zbirke tudi v digitalnem okolju, s čimer stopajo informacije v ospredje, povečuje se njihova uporabnost in smiselnost za različne raziskovalne namene.

Uredniški odbor vas vabi k pripravi prispevkov za zbornik in njihovi predstavitvi na 6. festivalu domoznanstva. Pri tem vas naproša za:
– naslov prispevka in povzetek (do 2.000 znakov s presledki) do 16. marca 2020,
– lektorirana besedila za zbornik do 16. junija 2020.

Pri pisanju besedil upoštevajte navodila za pripravo prispevkov v reviji Knjižnica, pošljite pa jih na enaslov Jana Zeni Bester (jana.bester@mkk.si) , ki vam je na voljo tudi za vse dodatne informacije. O izboru vas bomo obvestili do konca marca.

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Foto: Unsplash

Skip to content