Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek Svetovanje za branje v splošni knjižnici – praksa, vprašanja, pomisleki

Svetovanje za branje v splošni knjižnici – praksa, vprašanja, pomisleki
8. 11. 2023
ob 12:00
do 8. 11. 2023
ob 15:00

V literarnoteoretičnih, bibliotekarskih in nasploh bralskih krogih (in izrazito v okviru nevroznanosti) se v zadnjem času vse več piše in govori o vplivu  prebranega leposlovja na bralca: literarni interpretaciji se pridružuje tudi psihološka. V splošnih knjižnicah pa se knjižničarji že od nekdaj zavedamo
pomena in odgovornosti pri priporočanju knjig bralcem, hkrati pa izvajamo svetovanje za branje intuitivno, brez konkretnih priporočil stroke. Ob poskusu
sistematizacije bralnega svetovanja si bomo med seboj podelili izkušnje in mnenja in si skušali odgovoriti na vprašanja, ki se vsakodnevno porajajo pri delu
svetovalcev za branje na leposlovnih oddelkih splošnih knjižnic.

Skip to content