Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek Slovanski fokus: vzhodnoslovanske književnosti

Slovanski fokus: vzhodnoslovanske književnosti
12. 9. 2023
ob 9:00
do 12. 9. 2023
ob 14:00

V okviru ciklusa izobraževalnih dogodkov Slovanski fokus iz različnih zornih kotov osvetljujemo slovanske književnosti. Na tretjem srečanju se bomo posvetili vzhodnoslovanskim literaturam. Na dogodku bodo sodelovali univerzitetni predavatelji, književni prevajalci in uredniki, ki skrbijo, da dela, izvorno napisana v različnih slovanskih jezikih, lahko prebiramo tudi v slovenščini. Pri pripravi posvetovanja sodelujemo s Kulturno-umetniškim društvom Police Dubove, Oddelkom za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Društvom slovenskih književnih prevajalcev. Dogodek je v prvi vrsti namenjen knjižničarjem – informatorjem splošnih knjižnic, knjižničarjem srednješolskih knjižnic, hkrati pa je odprt za vso zainteresirano splošno javnost (uporabnike knjižnic).

Skip to content