Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek Praktična uporaba spletnega anketiranja v knjižnici

Praktična uporaba spletnega anketiranja v knjižnici
17. 5. 2023
ob 9:00
do 17. 5. 2023
ob 12:00

Knjižnice lahko poleg preprosto pridobljivih kvantitativnih podatkov z namenom preverjanja stanja izvajajo različne raziskave, ki dajejo pomembne kvalitativne podatke. Zaposleni v knjižnicah potrebujejo v ta namen znanja za izvajanje raziskav in izdelavo anket, iz katerih bodo lahko dobili koristne usmeritve za odločanje ter posredovanje zbranih podatkov in ugotovitev v strateških dokumentih knjižnice, elaboratih, strokovnih prispevkih, člankih in nalogah za bibliotekarski izpit. Ankete predstavljajo preprosto, vendar močno orodje za pridobivanje podatkov. Delavnica je namenjena vsem, ki boste pripravljali spletne ali terenske ankete ter zbirali in analizirali podatke; poleg splošnih informacij o anketah in oblikovanju vprašanj boste pobližje spoznali urejanje vprašalnika ter možnosti analize podatkov.

Skip to content