Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek Knjižnica, srce mesta 2023: občanska znanost

Knjižnica, srce mesta 2023: občanska znanost
24. 5. 2023
ob 8:45
do 24. 5. 2023
ob 14:30

Šesto mednarodno posvetovanje MKL Knjižnica, srce mesta 2023 bo posvečeno občanski znanosti (angl. citizens science), mednarodnemu gibanju, v okviru katerega se tisoči prostovoljcev v številnih državah z različnimi načini zbiranja, komentiranja in analiziranja podatkov vključujejo v skupne projekte.

Občanska raziskovanja postajajo vse pomembnejša prav zato, ker vključujejo veliko število ljudi pri zbiranju podatkov v obsegu, ki ga posamezni raziskovalci oziroma ustanove ne morejo doseči. Obravnavana tematika bo osvetljena tudi v luči odprte znanosti. Odprta znanost pomeni nov pristop k znanstvenemu procesu, ki temelji na skupnih prizadevanjih in novih načinih razširjanja znanja ter izboljšuje dostopnost do rezultatov raziskav in omogoča njihovo ponovno uporabo s pomočjo digitalnih tehnologij in novih orodij za sodelovanje.

Glede na prakso iz tujine bo koncept občanske znanosti pomembna tema za splošne knjižnice v prihodnje, s tematskim posvetom pa želimo tematiko osvetliti na nivoju slovenskih splošnih knjižnic. Ciljno občinstvo so v prvi vrsti zaposleni v vseh slovenskih knjižnicah, učitelji osnovnih in srednjih šol, vzgojitelji, različne organizacije in društva, vladne organizacije, MOL-ove organizacije, gospodarstveniki in podjetniki pa tudi vsa zainteresirana strokovna in splošna javnost (starši, uporabniki knjižnic, prebivalci).

Povzetki prispevkov bodo objavljeni v zborniku.

Več o dogodku in prijavnica na povezavi.

Skip to content