Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek Izposoja v sistemu COBISS – osnovni postopki

Izposoja v sistemu COBISS – osnovni postopki
22. 2. 2023
ob 9:00
do 23. 2. 2023
Lokacija
ZOOM, IZUM

Spletni tečaj. Program Katis; prednost pri prijavi imajo šolske knjižnice; prijave samo na e-naslov. Šolske knjižnice morajo prijavo izvesti tudi v sistemu Katis.
Delavnica je obvezna za enega knjižničarja iz knjižnice, ki bo uporabljala programsko opremo COBISS3/Izposoja. Delavnica je namenjena knjižničarjem iz knjižnic, ki uporabljajo samo omejeni nabor programskih funkcij, naštetih pod naslovom Program. Več programskih funkcij
predstavlja tečaj Izposoja v sistemu COBISS. Po delavnici knjižnica ne more paketno brisati neaktivnih članov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uporabljati blagajniškega poslovanja, izdelovati opominov in vpisovati članov, ki spadajo v kategorijo pravne osebe.

Skip to content