Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek Izobraževanja za koordinacijo OOK: Sodobni mediji, kultura in podobe literature

Izobraževanja za koordinacijo OOK: Sodobni mediji, kultura in podobe literature
1. 1. 1970

Izhodišča predstavitve vsebinsko navezujemo na sodobno medijsko in kulturno krajino ter na vprašanja oblikovanja javnega mnenja skozi prizmo množičnih medijev, kulturnih identitet in sodobne hiperrealnosti. V teh okvirih nas bodo zanimali sodobni javni prostori in vloga kulturnih inštitucij, ki se pogosto gibljejo na meji med posredovanjem, strukturiranjem in komentiranjem vsebin. Predstavili bomo področje knjižne produkcije, komercializacije in stanje na področju branja in promocije literature ter izbrane primere programov promocije kakovostne literature. Izpostavili bomo vprašanje kuriranja vsebin, vrednotenja, dileme, ki se zastavljajo pri posameznih programskih sklopih, ter vprašanje, kako lahko merimo učinke posameznih dejavnosti ob pomanjkanju ustreznih teoretskih in praktičnih orodij za analizo.

Skip to content