Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek Izobraževanja za koordinacijo OOK: Izobraževanje za mentorje kandidatov za bibliotekarski izpit

Izobraževanja za koordinacijo OOK: Izobraževanje za mentorje kandidatov za bibliotekarski izpit
1. 1. 1970
  1. del: Udeleženci izobraževanja se najprej na kratko seznanijo s sistemom bibliotekarskih izpitov ter določili, na katera morajo biti kot mentorji še posebej pozorni. V nadaljevanju predstavimo vlogo in naloge mentorja v času strokovnega usposabljanja kandidata za bibliotekarski izpit, še zlasti pri pripravi programa strokovnega usposabljanja, prijavi kandidata na bibliotekarski izpit in pri pisanju dnevnika strokovnega usposabljanja. Mentorje opozorimo tudi na pomen spremljanja ter podpore kandidatom, ki pripravljajo pisno nalogo za bibliotekarski izpit, in predstavimo nekaj najpogostejših slabosti pisnih nalog, ki so jih do zdaj opazili člani Komisije za bibliotekarski izpit.
  2. del: Predstavitev je usmerjena na pozitivno naravnanost mentorja, njegove strokovne in osebnostne lastnosti ter veščino reševanja morebitnih konfliktnih situacij. Predstavitev opozarja na odgovorno in dosledno izvajanje procesa mentorstva, ki predstavlja izvajalcu izziv ter soočenje z lastnim strokovnim razvojem in omejitvami.
  3. del: Udeleženci predavanja se bodo seznanili z osnovnimi vrstami pisnih strokovnih in znanstvenih del, ki se pojavljajo v knjižničarski stroki, ter njihovimi temeljnimi razlikami. Predstavljene bodo posamezne faze raziskovanja.

 

Skip to content