Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek Gluhe in naglušne osebe v knjižnici

Gluhe in naglušne osebe v knjižnici
3. 10. 2023
do 3. 10. 2023

Zaposleni v knjižnicah se pri svojem delu vse pogosteje srečujejo z udeleženci s posebnimi potrebami, med katerimi so tudi gluhi in naglušni. Ta delavnica je namenjena vsem, ki si želijo boljše razumeti individualnost in specifične potrebe ljudi z okvaro sluha, vključno s slišečimi posamezniki, kot so na primer starši in učitelji, ki iščejo informacije o gluhoti in naglušnosti. Naš cilj je premagati predsodke ter razviti spretnosti za premagovanje komunikacijskih ovir, ki pogosto predstavljajo največji izziv. S tem bomo omogočili enakopravno vključevanje teh posameznikov v aktivnosti knjižnic ter posledično tudi v širše družbeno življenje.

Vse podrobnosti so dostopne na povezavi.

Skip to content