Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dogodek NEXT LIBRARY®

Dogodek NEXT LIBRARY®
7. 6. 2021

Dogodek NEXT LIBRARY® je mednarodno srečanje strokovnjakov, inovatorjev in odločevalcev, ki razmišljajo o prihodnosti, premikajo meje znanega in uvajajo spremembe učenja v 22. stoletju. Prireditev Danske Aarhus Public Libraries je bila prvič predstavljena leta 2009, njen namen je bil raziskati naraščajočo vlogo javnih knjižnic v 21. stoletju.
NEXT LIBRARY® je več kot konferenca; to je skupnost, ki je narasla na 1.700  knjižničnih voditeljev  in inovatorjev iz 96 držav z vsega sveta, letos je pri organiziranju dogodka sodelovalo 12 konferenčnih partnerjev.
Oblika »Next Library 2021« predstavlja nov format druženja, ki temelji na "konceptu naslednje knjižnice", kar pomeni mešanico skupnega učenja, soustvarjalnega, privlačnega in interaktivnega srečevanja vseh na družabnih ne-konferencah in laboratorijih. Ključni dejavniki za uspešno izpeljano konferenco so bili prav mreženje in vključenost udeležencev v ustvarjanje idej, tem in oblik.
Povabljeni smo bili na 24-urni dogodek, ki se je pričel 3. junija ob osmih zjutraj in se zaključil 4. junija, prav tako od osmih zjutraj. Vsi nismo zdržali vseh 24 ur izjemno raznolikega in aktualnega dogajanja.
Dogodek je potekal v šestih etapah – ne samo v obliki spletnih seminarjev, ampak kot celovita digitalna izkušnja, ki je vsebovala nove spletne formate in presenečenja! Sodelovali smo na festivalu virtualnega druženja, izjemnih skupnih izkušenj in zabave z drugimi udeleženci. Celoten program si lahko ogledate tukaj.

Zaslonska slika dogodka
Zaslonska slika dogodka

Prizorišče festivala je bilo sestavljeno iz glavnega odra, kjer so nam predstavili osrednje teme, lahko smo sodelovali in se spoznavali z ostalimi udeleženci. Ostalih pet odrov pa je tematsko dopolnjevalo posamične teme z glavnega odra. Na »Odru demokracije« smo največ izvedeli o demokratični pismenosti, vključevanju vseh in nujnosti vloge knjižnic za demokratično družbo. Na »Odru radovednosti« in »Odru ustvarjalnosti« so nam predstavili nove kreativne modele, ki bodo služili kot osnova za hibridne knjižnične platforme. »Trajnostni oder« je bil posvečen Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030, na katerem smo se pogovarjali o knjižnicah in ciljih trajnostnega razvoja. V »Naslednji sobi« smo se lahko odpravili na virtualne oglede knjižnic, se pridružili pogovornim oddajam, spoznavali druge udeležence, se udeleževali družabnih dogodkov in se zabavali!

Junija 2022 pa smo vabljeni v Bukarešto na drugo izdajo konference Occupy Library 2022: Libraries Extravaganza! 

Avtorica: dr. Mojca Rupar Korošec (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: zaslonska slika dogodka

Skip to content