Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Pripravljenost na nesreče in odpornost skupnosti

Pripravljenost na nesreče in odpornost skupnosti

Članek Disaster Preparedness and Community Resilience (Pripravljenost na nesreče in odpornost skupnosti) je del serije virov in spletnih seminarjev, ki jih je v sodelovanju s podjetjem WebJunction ustvarila ekipa za trajnostne knjižnice, da bi podprla knjižnice pri ustvarjanju bolj trajnostne prihodnosti.

Avtorica Rebekkah Smith Aldrich poudarja, da načrtovanje podnebnih ukrepov zahteva pozornost na treh glavnih področjih: blaženje, prilagajanje in podnebna pravičnost.

Blaženje podnebnih sprememb ali zmanjševanje emisij toplogrednih plinov (TGP) je bilo obravnavano v članku “Getting Started with Climate Action Planning.”

Naslednje področje, prilagajanje, pa zahteva strategije, ki omogočajo osebno, institucionalno in skupnostno pripravo ter prilagoditev na verjetne vplive podnebnih sprememb na našo lokalno območje. Ne moremo se več osredotočati zgolj na upanje, da bodo prizadevanja zmanjšala vplive podnebnih sprememb na prihodnost. Tudi če bi v naslednjih sedmih letih storili vse, kar je prav, da bi zmanjšali emisije toplogrednih plinov, se bomo v naslednjih treh desetletjih še vedno srečevali z vse hujšimi vremenskimi pojavi, vročinskimi valovi in sistemskimi vplivi na prehranske sisteme, poplavna območja in gladino morja.

Soočanje z realnostjo škode, ki je bila povzročena podnebju, in realistična predstava o lokalnih vplivih podnebnih sprememb sta bistvena sestavina za zagotavljanje varnosti vaše knjižnice v prihodnosti.

Pri prilagajanju se avtorica osredotoča na pet korakov, ki vključujejo prepoznavanje izpostavljenosti, oceno ranljivosti, raziskovanje možnosti, določanje prednostnih nalog in načrtovanje ter izvajanje ukrepov. Članek izpostavlja tudi pomen načrta za pripravljenost na nesreče, ki vključuje usposabljanje osebja, redundance sistemov in komunikacijske načrte. Odpornost skupnosti pa je dolgoročna strategija, osredotočena na vzdrževanje zmogljivosti za preživetje, prilagajanje in okrevanje skupnosti. Poudarja socialno kohezijo, kapital in občansko participacijo kot ključne dejavnike. Prepletanje teh vidikov omogoča oblikovanje odpornih in trajnostnih skupnosti.

Skip to content