Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Digitalne storitve “niso nadomestilo” za tradicionalne knjižnice

28. 2. 2022

Univerza Strathclyde je izvedla raziskavo o storitvah digitalne knjižnice, ki naj bi ustrezno nadomestila uporabo storitev tradicionalne knjižnice. Raziskavo je financiral AHRC v okviru programa UKRI COVID-19 Rapid Response. Spletna raziskava je zajela mnenja 2005 odraslih prebivalcev Velike Britanije, starih 18 let in več. Terensko delo je potekalo med 24. in 25. novembrom 2021. Raziskava je bila izvedena prek spleta. Podatki so bili ponderirani in so reprezentativni za vse odrasle prebivalce Velike Britanije (starejše od 18 let).

Raziskava kaže, da se več kot polovica (57 %) anketirancev ne strinja ali močno ne strinja s trditvijo, da "digitalne storitve ustrezno nadomeščajo tradicionalne knjižnične storitve". S tem predlogom se je strinjala slaba četrtina (22 %) anketirancev.

Raziskava je prav tako pokazala, da se je število ljudi, ki uporabljajo digitalne knjižnične storitve, v obdobju 2020-2021 sicer povečalo za 11 % glede na raven pred začetkom uporabe, vendar še vedno predstavlja le petino vseh uporabnikov knjižnic.

Odgovori so se v veliki meri dosledno odražali v vseh starostnih skupinah v raziskavi, saj se z njimi ni strinjalo 48 % anketirancev, starih od 18 do 34 let, 58 % starih od 35 do 44 let, 53 % starih od 45 do 54 let in 64 % starih 55 let in več. V mlajših starostnih skupinah (od 18 do 34 let), kjer se jih manj kot 50 % ni strinjalo, je bilo ob upoštevanju odgovorov "ne vem" še vedno več tistih, ki so se strinjali.

Študijo je financiral Svet za raziskovanje umetnosti in humanistike (Arts and Humanities Research Council – AHRC), ki je del UK Research and Innovation (UKRI). Leta 2021 so jo izvedli Dr. David McMenemy, profesor Ian Ruthven in Dr. Elaine Robinson z Oddelka za računalništvo in informatiko v Strathclydu. Dr. McMenemy je zdaj višji predavatelj za informacijske študije na Univerzi v Glasgowu.

Več v članku Digital services “are no substitute” for traditional libraries.

Novico pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Timothy Muza (Unsplash)

Skip to content