Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Digitalna vključenost v informacijski družbi

Digitalna vključenost v informacijski družbi
17. 6. 2024
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica
Logotip

Tako kot se razvija digitalizacija, se razvija tudi nujnost za digitalno vključenost. Konferenca DIGIN 2024, postavljena v okviru naraščajoče odvisnosti od informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT), si prizadeva nadaljevati dialog in ukrepanje za zagotavljanje dostopnosti digitalnih izdelkov in storitev za vse, vključno z osebami z različnimi oblikami oviranosti. To poslanstvo je pomembneje kot kdajkoli prej, saj si prizadevamo vključiti vse posameznike v hitro razširjajoči se krog uporabnikov IKT.

Letošnja, druga konferenca “Digitalna vključenost v informacijski družbi” bo potekala v živo in na daljavo v sodelovanju z Evropskim centrom virov o dostopnosti – AccessibleEU. Tematika konference bodo različne rešitve, spoznanja in metode za digitalno vključenost. Izkušnje, pridobljene iz izzivov komunikacije na daljavo med pandemijo COVID-19, so poudarile ključno vlogo podpornih tehnologij pri zagotavljanju, da lahko vsi sodelujejo v družbenem okolju, v izobraževanju in na delovnem mestu.

Konferenca DIGIN 2024 je namenjena osveščanju, proučevanju in predstavitvi novih načinov za uporabo podpornih tehnologij za vključevanje vseh oseb z različnimi oblikami oviranosti, kar vključuje:

 • gibalno ovirane osebe,
 • slepe in slabovidne osebe,
 • gluhe in naglušne osebe,
 • osebe s težavami v kognitivnem funkcioniranju in tudi
 • starejše osebe z različnimi oblikami oviranostmi.

Konferenca bo potekala na Institutu Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, pod okriljem multikonference Informacijska družba 2024 in bo imela značaj omreževanja, osveščanja, informiranja in posvetovanja. Organizatorji so: Institut Jožef Stefan, AccessibleEU, Univerza v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko in Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije.

Teme konference:

 • Digitalna vključenost
 • Podporne tehnologije
 • Dostopnost spletišč
 • Dostopnost mobilnih aplikacij
 • Dostopnost do proizvodov in storitev
 • Dostopne avdio in avdiovizualne medijske storitve
 • Uporaba digitalnih medijev med osebami z različnimi oblikami oviranosti
 • Uporaba umetne inteligence v digitalni vključenosti
 • Dostopnost v razširjeni resničnosti (XR)
 • Uporaba podpornih tehnologij za Metaverse
 • Aktualni družbeni izzivi in vidiki uporabe sodobnih podpornih tehnologij
 • Vloga digitalne pismenosti in drugih oblik pismenosti v digitalni vključenosti
 • Uporaba možgansko-računalniških vmesnikov v digitalni vključenosti
 • Digitalna vključenost za seniorje

Dodatne informacije so na voljo preko e-pošte: is@ijs.si

Napotki avtorjem
Programski odbor k sodelovanju vabi avtorje, da s svojimi prispevki predstavijo nove ideje in trende na področjih, ki jih pokriva konferenca. Dobrodošli so tako teoretično kot empirično zasnovani prispevki, vedno pa morajo biti umeščeni v okvir strokovnega ali znanstvenega dela. Prispevek naj načeloma ne presega štirih strani A4 formata. Napisan naj bo v angleščini. Povzetek je obvezen, literatura in drugi sestavni deli morajo ustrezati običajni strukturi člankov, predstavljenih na znanstvenih konferencah. Predstavitve naj bodo v slovenščini.

Format prispevka je dostopen v dokumentu s predlogami za Word/Latex format. Avtorji naj oddajo prispevke z naslovom, elektronsko pošto in naslovom korespondenčne osebe v EasyChair sistem. Programski odbor bo pregledal in ocenil prispevke. Med prispevki bomo podelili nagrado za najboljši članek. Več najboljših člankov bo šlo v tudi recenzijski postopek za revijo Uporabna informatika ter znanstveno revijo Informatica.

Pomembni datumi
1. avgust 2024 – oddaja prispevkov
1. september 2024 – obvestilo avtorjem z recenzijami
18. september 2024 – oddaja končne, dopolnjene verzije prispevkov
9. oktober 2024 – datum konference

Skip to content