Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Digitalna, medijska in informacijska pismenost v specialnih knjižnicah

Digitalna, medijska in informacijska pismenost v specialnih knjižnicah
13. 4. 2022

Prilagoditev delovanja specialnih knjižnic v času pandemije se je pokazala predvsem v prevladujočem trendu uporabe IKT. Spremenjene družbene okoliščine in vse večja potreba po digitalizaciji s ciljem zadovoljiti potrebe uporabnikov so pripeljale do potrebe po kompetentnih informacijsko pismenih specialnih knjižničarjev.

V interakciji uporabnik-specialni knjižničar nudenje storitev posredovanja ni več dovolj; vsebine je potrebno kompetentno sprejemati, ustvarjati in posredovati ter se ob tem zavedati posledic svojih aktivnosti. Za omenjeno je potrebno imeti znanje, razumevanje in veščine, ki pri ustrezni uporabi digitalnih orodij, aplikacij in storitev gradijo nova znanja in oblikujejo svoj medijski izraz v komunikaciji z drugimi deležniki v digitalnem okolju.

Specialne knjižnice v Sloveniji so običajno odvisne od enega zaposlenega, ki mora vzdrževati zdravo razmerje med tradicijo in inovacijo ter delovati kot povezovalni element med knjižnično zbirko in uporabnikom. Kako v to vlogo poseže nivo informacijske, digitalne in medijske pismenosti samega knjižničarja, je težko merljivo, a hkrati ključno za učinkovito delo.

V zadnjih letih smo priča različnim spremembam – predvsem na področju komuniciranja z uporabniki. Specialne knjižnice so pri nudenju gradiv in storitev, sploh e-virov, zavzele bolj proaktivni pristop do uporabnikov. Tako z diseminacijo informacij kot z izobraževanjem.

A pojavi se dilema, katere medije uporabiti, kateri kanali bodo dosegli naše uporabnike in katere informacije so ključne za posredovanje. Vse to terja določene drže, veščine in znanje za delo specialnih knjižnic in knjižničarjev v aktualnem medijskem prostoru.

Vsemu naštetemu bomo na Dnevu specialnih knjižnic 26. maja 2022 v upravni stavbi Slovenskega etnografskega muzeja (Metelkova ul. 2, Ljubljana) posvetili čas in se srečali s predavatelji, ki odlično poznajo spremenjene razmere v družbi in obnašanje/zahteve, ki jih je prineslo aktualno stanje družbe. Srečanje bo ponudilo ideje za učinkovitejše delovanje ter prostor za razpravo in delitev izkušenj.

Kotizacija: brezplačno za člane področnih društev, 25 EUR za nečlane
Kontaktna oseba: Barbara Kavčič, barbara.kavcic1@gov.si
Urnik bo objavljen v aprilu 2022.

Novico povzela s spletne strani ZBDS: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Logotip ZBDS

Skip to content