Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Digitalna, medijska in informacijska pismenost v specialnih knjižnicah – 4. del

Digitalna, medijska in informacijska pismenost v specialnih knjižnicah – 4. del
13. 6. 2022
Nataša Ciber
članica Izvršnega odbora Sekcije za specialne knjižnice ZBDS
Mira Sedmak
članica Izvršnega odbora Sekcije za specialne knjižnice ZBDS

Sekcija za specialne knjižnice pri Zvezi bibliotekarskih društev Slovenije je 26. maja 2022 v Slovenskem etnografskem muzeju organizirala Dan specialnih knjižnic z naslovom Digitalna, medijska in informacijska pismenost v specialnih knjižnicah.

Spremembe, ki smo jim bili priča v zadnjih letih, in vsesplošne težnje k digitalizaciji, spreminjajo način komuniciranja, poslovanja in delovanja knjižnic, zaradi česar se zaposleni srečujejo z novimi izzivi. Vedno bolj postajajo aktualne teme, kako lahko knjižničarji pravilno in dovolj kakovostno pristopijo do svojih uporabnikov in zainteresirane javnosti. V svojih predstavitvah so se temu posvetili tudi strokovnjaki z različnih področij.

Tokrat predstavljamo povzetek in videoposnetek zaključnega predavanja.

Lenart J. Kučić je novinar, predavatelj in voditelj podkastov na mreži Marsowci ter sourednik spletne revije Disenz. Novinarske in raziskovalne teme išče predvsem na področju tehnologij, medijev in družbe. Večina njegovih besedil je bila objavljena v dnevnem časopisju, monografijah in zbornikih. V svojem predavanju je Kučić primerjal svetovni splet s knjižnico. Opozoril je, da internet nima vzpostavljenega sistema vrednotenja in preverjanj vsebine, spletni ponudniki pa ne prevzemajo odgovornosti za vsebine in procese, ki se odvijajo na spletu. Za razliko od spletnega sveta so knjižnice urejene, gradivo pa je organizirano po določenih kriterijih. Kučić knjižničarje pojmuje kot informacijske profesionalce, ki poznajo pomembnost informacij in vsebin, s katerimi upravljajo.

Zato bi po njegovem mnenju morali biti bibliotekarji vključeni v digitalni prostor in tako soodločati pri njegovem nadaljnjem razvoju.
Predavatelj je opozoril tudi na nujnost kritičnega vpisovanja podatkov v baze, saj spletni sistemi uporabljajo kriterije, ki so koristni za njihove proizvajalce in ne nujno za uporabnike. Le-ti se namreč premalo zavedajo, kako, kdo in zakaj upravlja s pridobljenimi podatki. V tem pogledu je knjižnica varen prostor, kjer je dovoljen tudi odklop od digitalnega sveta.

Celotno predavanje si lahko ogledate na povezavi.

Skip to content