Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Digital Commons Network

Digital Commons Network
4. 3. 2022

Digital Commons Network (odprt dostop) združuje brezplačne strokovne članke s polnim besedilom z več sto univerz in visokih šol po vsem svetu. Mreža, ki jo moderirajo visokošolski knjižničarji in njihove ustanove, vključuje naraščajočo zbirko recenziranih člankov iz revij, poglavij v knjigah, disertacij, delovnih dokumentov, zbornikov konferenc in drugih izvirnih znanstvenih del. 

Narejen je grafičen prikaz objavljenih gradiv po področjih. Raziščite 4.003.267 objav iz 668 ustanov.

Novico povzela: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Alina Grubnyak (Unsplash)

Skip to content