Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Deveto mednarodno srečanje projekta EODOPEN

Deveto mednarodno srečanje projekta EODOPEN
3. 10. 2023
Andreja Hari
Narodna in univerzitetna knjižnica
Andreja Hari

Jesensko srečanje projekta EODOPEN (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je potekalo v Budimpešti med 21. in 22. septembrom 2023. Gostila ga je Nacionalna knjižnica Madžarske (National Széchényi Library). Srečanja se je udeležilo približno 50 predstavnikov iz skupno enajstih držav. Iz Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) se je srečanja udeležila Andreja Hari.

Prvi dan srečanja se je začel s sestanki treh delovnih skupin: WG5 (delovna skupina s področja avtorskih pravic), WG2 (delovna skupina za promocijo projekta) in WG4 (delovna skupina, ki jo vodi NUK: Dostavni formati digitaliziranega gradiva za uporabnike s posebnimi potrebami  = Delivery formats of digitised material for special needs), ki jo je vodila Andreja Hari. Glavni poudarek delovne skupine je raziskovanje uporabe ustreznih datotečnih formatov in izvedba postopkov pri digitalizaciji, ki lahko ponudijo optimalne rezultate in olajšajo pripravo gradiva za lažji dostop preko mobilnih naprav in osebam s posebnimi potrebami, predvsem slepim in slabovidnim. Andreja Hari je na začetku predstavila trenutni status dveh poročil: testiranje formatov in testiranje programov za pretvorbo formatov. V nadaljevanju je partnerjem predstavila osnutek priprave izobraževalnih vsebin s področja omogočanja večje dostopnosti digitaliziranih vsebin osebam s posebnimi potrebami.

Slika 2: Potek srečanja delovne skupine WG4 (foto: Iris Zöttl-Oberbichler)

Slika 2: Potek srečanja delovne skupine WG4 (foto: Iris Zöttl-Oberbichler)

Ob uradnem začetku srečanja sta nas pozdravili Rita Rado, vodja raziskav ter oddelka posebnih zbirk in Judit Gerencsér, namestnica direktorja. Sledilo je kratko poročanje vseh sedmih delovnih skupin o trenutnem stanju in načrtih za prihajajoče mesece. V nadaljevanju je v ločenih prostorih potekalo delo in razprava v okviru delovnih skupin: WG2 (delovna skupina za promocijo projekta) in WG7 (delovna skupina za razvoj skupnega portala). Udeležili smo se tudi ogleda knjižnice in skupne večerje.

Slika 3: Kolaž knjižnice (foto: Andreja Hari)

Slika 3: Kolaž knjižnice (foto: Andreja Hari)

Drugi dan so potekala kratka poročanja o dogajanju v delovnih skupinah preteklega dne. Sledila je predstavitev Update on RCDT tool & taking into account different approaches to right clearance, ki jo je vodil Szabolcs Dancs iz Madžarske nacionalne knjižnice, in nato diskusija o možnostih novega projekta, ko se trenutni naslednje leto zaključi. Zbranih je bilo mnogo zanimiv idej. Po odmoru je potekala prestavitev novosti skupnega portala diglib.eodopen.eu, predvsem zanimive so bile ideje, kako načrtujejo vgraditi možnosti za uporabnike, ki temeljijo na umetni inteligenci (npr. prevajanje, priprava povzetka, glasno branje). Zadnjo predstavitev je imela Andreja Hari z naslovom Top Ten Things to Keep in Mind for Document Accessibility, v sklopu katere je poudarila ključne dejavnike, ki vplivajo na dostopnost dokumentov, predvsem za osebe s posebnimi potrebami, in tudi s poudarkom na digitalizaciji ter prilagajanju formatov za posebne potrebe.

Slika 4: Prestavitev Andreje Hari (foto: Rita Rado)

Slika 4: Prestavitev Andreje Hari (foto: Rita Rado)

Na koncu uradnega programa je potekal vodeni ogled centra za digitalizacijo Madžarske nacionalne knjižnice. Kot zanimivost naj povemo, da je njihov center največji v centralni Evropi, deluje na okvirno 1500 m2, s približno 30 zaposlenimi, imajo najmodernejšo opremo in zmorejo digitalizacijo do 10 milijonov skenogramov letno. Ogledali smo si postopke digitalizacije knjig, plakatov, plakatov oziroma panojev velikih formatov in mikrofilmov. Predvsem v primeru knjig za vsako opravijo analizo stanja, na podlagi katere nato določijo, za katero napravo je gradivo primerno. Analiza je opravljena na podlagi stanja oziroma kakovosti papirja, debeline listov, kota odpiranja knjige ipd. Dobro ohranjeno, novejše gradivo lahko preslikajo z napravo Treventus (Slika 6), ki sama, s pomočjo vakuma, lista knjigo ter preslika parne strani skupaj. Takšna naprava lahko naredi tudi do 2000 skenogramov na uro. Srednje ohranjeno gradivo preslikajo ročno, medtem ko starejše, krhko gradivo, s katerim je potrebnega več previdnega ravnanja, preslikajo s pomočjo fotoaparatov.

Slika 5 Pogled od zgoraj na digitalizacijski center (foto Andreja Hari

Slika 5: Pogled od zgoraj na digitalizacijski center (foto: Andreja Hari

Slika 6: Kolaž digitalizacijskega centra (foto: Andreja Hari)

Slika 6: Kolaž digitalizacijskega centra (foto: Andreja Hari)

Celotno srečanje je prevzemala pozitivna energija, saj smo bili veseli srečanja v živo, deljenja izkušenj in tudi neformalnega druženja. Polni novih idej za nadaljnje delo in izkušenj po tokratnem srečanju se že veselimo novega srečanja, ki bo predvidoma naslednjo jesen v Tartu, v Estoniji.


EODOPEN ali eBooks-On-Demand-Network Opening Publications for European Netizens (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) je štiriletni projekt, ki ga sofinancira Evropska komisija v okviru programa Ustvarjalna Evropa, in katerega cilj je neposredno sodelovanje z nacionalnimi, regionalnimi in lokalnimi skupnostmi pri izbiri gradiva 20. in 21. stoletja za digitalizacijo. Države partnerice projekta so Avstrija, Češka, Estonija, Litva, Madžarska, Nemčija, Poljska, Portugalska, Slovaška, Slovenija in Švedska. Skupna vrednost projekta je približno 4 milijone evrov.

Uradna stran projekta.
NUK uradna stran projekta.

 

Skip to content