Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Decemberski novčnik z EBLIDE

Decemberski novčnik z EBLIDE
31. 12. 2022
dr. Mojca Rupar Korošec
Narodna in univerzitetna knjižnica

Decembrski novičnik vsebuje sedem zanimivih točk, začne pa se z uvodnikom predsednika EBLIDA Tona van Vlimmerena (kot 1. točko), ki poudarja prednosti združevanja evropskih knjižničnih združenj in ustanov. S povezovanjem se ustvarjajo nove vrednosti za knjižnice v Evropi, ki jih posamezne knjižnice in združenja ne morejo v mednarodnem in kompleksnem okolju razviti v tolikšni meri.
November 2022 je bil znanilec dobrih novic za knjižnice, ki prihajajo iz evropskih institucij in vsebujejo daljnosežne odločitve z dolgoročnim učinkom. Ta mesec je bil zlati mesec za evropsko knjižničarstvo in EBLIDA je pri tem odigrala pomembno vlogo.
Giuseppe Vitiello, direktor EBLIDA, je 24. novembra na CDCPP Sveta Evrope predstavil osnutek priporočila o knjižnični zakonodaji in politiki v Evropi. CDCPP (The Steering Committee for Culture, Heritage and Landscape )  je usmerjevalni odbor za kulturo, dediščino in krajino, ki je odgovoren za dejavnosti, povezane s temi področji, ter za spremljanje njihovega izvajanja in vrednotenje.
Teden dni pozneje, 29. novembra, je Svet Evropske unije izdal Resolucijo Sveta o delovnem načrtu EU za kulturo 2023-2026, v kateri so knjižnice vključene kot prednostno področje delovanja Evropske komisije. To je prvič po 21 letih, da se evropski program posebej nanaša na knjižnice.
Obe temi bosta predstavljeni na 31. konferenci EBLIDA in 2. dogodku EBLIDA-NAPLE-PL2030, ki bosta 18. in 19. aprila 2023 v Luksemburgu.
Najbolj odmevno sporočilo konference bo, da knjižnice niso samozadostne ustanove, temveč so povezano s skupnostjo. Odražajo potrebe te skupnosti in ljudi, ki jim služijo. Na ta način niso “nevtralne” in vplivajo na ljudi, poudarjajo raznolikost in ustvarjajo predpogoje za vključevanje manjšin. V vseh svojih prizadevanjih – od vseživljenjskega učenja do digitalne pismenosti, od socialne kohezije do kulturne dediščine – konkretizirajo lokalno podobo skupne evropske identitete.
Temu pravimo: “mehka moč” knjižnic, vztrajna zaveza za ukrepanje v smeri trajnostne, demokratične in pravične družbe. Z močnejšimi knjižnicami je Evropa močnejša in bližja svojim državljanom.

2. 31. konferenca EBLIDA “Kdo se boji moči knjižnic? Opolnomočenje državljanov za demokratično in trajnostno družbo”
Knjižnice imajo vizijo, poslanstvo in cilje. Sodelujejo s skupnostmi in odpirajo nove smeri. Z izbiro ciljev usmerjajo svoje projekte k natančno določenim družbenim ciljem. So pomembni akterji v družbi, čeprav niso povezane z nobeno politično stranko.
Na 31. konferenci EBLIDA bosta prevladovala dva pomembna dogodka, ki bosta v prihodnjih letih krojila razvoj knjižnic: Priporočilo Sveta Evrope / EBLIDA o knjižnični zakonodaji in politiki v Evropi ter Akcija za knjižnice v okviru delovnega načrta EU za kulturo 2023-2026.
Knjižnice so, če se zavežejo k družbenemu udejstvovanju močne institucije in omogočajo nastanek aktivnega državljanstva, odprtega za družbeno interakcijo in dialog. Pripravljene morajo biti tudi na nepredvidljive izzive, kot sta kriza Covid in vojna v Ukrajini.
Oglejte si program in se prijavite.

3. Giuseppe Vitiello, direktor EBLIDA, pred CDCPP Sveta Evrope predstavi osnutek priporočila o knjižnični zakonodaji in politiki v Evropi.
Odlomek iz govora Giuseppeja Vitiella v Strasbourgu:
Januarja 2000 je Svet Evrope izdal Smernice Sveta Evrope/EBLIDA o knjižnični zakonodaji in politiki v Evropi. Te smernice so imele velik vpliv na oblikovanje politik in navdih za zakonodajo na področju knjižnic v vseh državah članicah Sveta Evrope, ki pa so potrebovale posodobitev.
Kulturne in družbene spremembe na eni ter tehnološki razvoj na drugi strani postavljajo knjižnice pred nove izzive. V več državah Sveta Evrope knjižnična zakonodaja že odraža nove koncepte in vloge v skladu s številnimi dokumenti in priporočili Sveta Evrope in Evropske unije.
Posodobljeno besedilo Priporočila opredeljuje knjižnice kot “javno dostopne ustanove kulturne, izobraževalne in socialne narave, ki služijo lokalnim, akademskim, specializiranim skupnostim in/ali širši družbi”. Osnutek Priporočila Sveta Evrope / EBLIDA prinaša revolucijo v svetu knjižnic, ki so se izkazale kot bistvena infrastruktura trajnostne družbe.
V osnutek priporočila sta bili dodani dve novi poglavji: “Globalne in lokalne grožnje ter delovanje knjižnic” ter “Digitalna preobrazba in širitev knjižničnih mrež, ki temeljijo na umetni inteligenci”.
V zadnjem razdelku osnutka Priporočila “Avtorske pravice in varstvo knjižnične dediščine” je upoštevana nova direktiva o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki jo je Evropska unija sprejela leta 2019.

4. Knjižnični program v okviru dejavnosti Evropske komisije za kulturo
Svet Evropske unije je izdal resolucijo Sveta o delovnem načrtu EU za kulturo za obdobje 2023-2026 (Council resolution on the EU Work Plan for Culture 2023-2026), v kateri je “kultura obravnavana kot sestavni del trajnostnega razvoja in pozitivne družbene preobrazbe”.
Svet se je dogovoril o naslednjih krovnih prednostnih nalogah:
a) Umetniki in kulturni delavci: krepitev vloge kulturnih in ustvarjalnih sektorjev;
b) Kultura za ljudi: krepitev kulturne udeležbe in vloge kulture v družbi;
c) Kultura za planet: sprostitev moči kulture;
d) Kultura za soustvarjalna partnerstva: krepitev kulturne razsežnosti zunanjega delovanja EU odnosov.

5. EBLIDA zaposli projektnega referenta!
EBLIDA želi za svoje dejavnosti na področju trajnostnega razvoja knjižnic, e-izposoje in knjižnične zakonodaje ter pomoči članom zaposliti projektnega referenta. Celotno obvestilo o prostem delovnem mestu najdete tukaj.

6. Večji knjižnični dogodki v letu 2023
EBLIDA v letu 2023 spodbuja večje knjižnične dogodke.
Če dogodek v vaši državi ni še naveden, lahko izpolnite obrazec tukaj.

7. Britanska knjižnica – Mednarodni program za vodje knjižnic 19.-23. julij 2023
Britanska knjižnica bo od 12. do 19. julija 2023 organizirala tedenski intenzivni tečaj strokovnega izpopolnjevanja za knjižničarje in arhivarje na srednji stopnji kariere (International Library Leaders Programme).
Mednarodni program za vodilne knjižničarje ponuja edinstveno priložnost, da spoznate zakulisje ene največjih nacionalnih knjižnic na svetu, saj bodo delavnice, pogovore in oglede opravljali vodilni uslužbenci knjižnice.

Bodite obveščeni, prijavite se na EBLIDA novičnik.

Skip to content