Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

DBC 45 let – moj pogled

DBC 45 let – moj pogled
13. 4. 2021
Brina Zabukovnik Jerič
predsednica DBC

Društvo bibliotekarjev Celje (v nadaljevanju DBC) je prostovoljna, samostojna in nepridobitna strokovna organizacija bibliotekarjev in knjižničarjev na celjskem pokrajinskem območju. Ustanovljeno je bilo 5. maja 1976. Tradicija sedanjega DBC sega sicer že v leto 1957, ko je bila ustanovljena podružnica Društva bibliotekarjev Slovenije. Večino takratnega članstva so tvorili ljubljanski in celjski knjižničarji, poleg njih so bili v podružnico včlanjeni tudi knjižničarji iz Velenja, Slovenskih Konjic, Šmarja pri Jelšah in Brežic. Predsednik podružnice je bil prof. Vlado Novak, ravnatelj Študijske knjižnice Celje.

Kot podružnica so knjižničarji celjske regije delovali do maja leta 1976, ko so ustanovili samostojno Društvo knjižničarjev v Celju. Za predsednika je bil ponovno izvoljen Vlado Novak, za tajnico pa Ivanka Bauman. Društvo bibliotekarjev Slovenije se je v skladu z določili Zakona o društvih iz leta 1974 preoblikovalo v Zvezo slovenskih bibliotekarskih društev (ZBDS).

Društvo knjižničarjev Celje je delovalo kot prostovoljna strokovna organizacija knjižničarjev na celjskem območju in je štelo 58 članov iz občin Celje, Laško, Mozirje, Slovenske Konjice, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Velenje in Žalec. Delo društva se je snovalo na članskih sestankih in sejah odbora, pri čemer je društvo delovalo v dveh smereh: spoznavanju knjižničarskih problemov in pobud, ki so nastajale v okviru občinskih kulturnih politik, ter spoznavanju širše in vsebinsko pomembnejše problematike v zvezi z družbenim položajem knjige, založništva in knjižničarstva.

DBC danes združuje knjižničarje splošnih, šolskih in specialnih knjižnic iz Celja, Laškega, Žalca, Velenja, Mozirja, Šentjurja, Šmarja pri Jelšah, Rogaške Slatine, Slovenskih Konjic, Hrastnika, Trbovelj, Zagorja ob Savi in drugih manjših krajev v njihovi okolici. Njegovi člani so tudi študenti in upokojenci.

Društvo uresničuje svoje cilje in naloge z organizacijo strokovnih predavanj, posvetovanj, seminarjev in z izdajanjem strokovnih publikacij. Pri obravnavi vprašanj, ki zadevajo stroko in zakonodajo s področja knjižničarstva, sodeluje s sorodnimi strokovnimi društvi, skupnostmi, državnimi organi in mediji. Med pomembne dejavnosti društva spada tudi letno srečanje članov v eni od splošnih knjižnic na območju, ki se je začelo v letu 1979, ko so se knjižničarji udeležili srečanja v Šmarju pri Jelšah. Na njem se prikažeta razvoj knjižničarstva in rezultat dela knjižničarjev na določenem območju, udeleženci spoznavajo lokalne kulturno-zgodovinske in umetnostne zanimivosti, obenem pa je to prijetno druženje, ki povezuje člane društva. Prav tako pomembne dejavnosti so eno- ali večdnevne strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Pravzaprav so člani društva na svojih strokovnih ekskurzijah spoznali Slovenijo in večino evropskih držav ter knjižnic.

Dosedanji predsedniki DBC so bili: Vlado Novak (1976–1982), Jožef Čakš (1982–1987), Dane Debič (1987–1988), Špela Marin (1988–1991), Milena Jontes (1991–1994), Srečko Maček (1994–2002), Tatjana Klarer Kramer (2002–2008), Polonca Bajc Napret (2008–2014), Matej Jazbinšek (2014–2018) in Brina Zabukovnik Jerič (2018–).

Vseskozi so tako predsedniki kot člani DBC aktivno delovali tudi v organih ZBDS. Nekaj naših članov je prejelo Čopova priznanja in diplome, samo društvo pa leta 2002. Utečeno smo organizirali letna srečanja, občne zbore članov, predavanja in strokovne ekskurzije, se družili … Potem je prišlo prelomno leto 2020.

Leto 2020 je bilo v marsičem zelo drugačno od prejšnjih. Zaradi epidemije oziroma pojava virusa covid-19 so bile knjižnice precejšnji del leta okrnjeno odprte, nekaj časa tudi zaprte za obiskovalce. Kot se ni načrt v celoti izvajal v knjižnicah v okviru Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (posvetovanje sekcij je bilo prestavljeno v leto 2021), tako ga nismo mogli izvesti tudi v DBC. Občni zbor 6. 2. 2020 smo še izvedli, potrdili finančni in delovni plan, potem pa so se stvari začele obračati po svoje. Načrtovano vsakoletno večdnevno pomladansko strokovno ekskurzijo smo odpovedali. V dogovoru s Splošno knjižnico Slovenske Konjice smo letno srečanje članov prestavili v leto 2021. Predavanji prav tako nismo izvedli, saj večino leta ni bilo priporočljivo zbiranje ljudi. Smo pa ohranjali aktualno spletno stran DBC, člane smo obveščali po elektronski pošti in na FB-profilu. V novembru 2020 je nekaj članov DBC sodelovalo kot poslušalci na Strokovnem srečanju DBL z naslovom So knjižnice dostopne?, ki je potekalo po aplikaciji Zoom (19. 11. 2020). Ugotovili so, da se knjižnice povsod po svetu močno spreminjajo in uspešno ohranjajo stik s svojimi uporabniki tudi med epidemijo.

V letu 2020 je bilo v DBC včlanjenih 138 članov, večina iz splošnih knjižnic na celjskem območju (106 članov), nekaj knjižničarjev iz šolskih knjižnic (12 članov), zaposleni v specialnih knjižnicah (6), 14 upokojencev ter dva nezaposlena. Trenutno ni včlanjenega nobenega študenta. Glede članstva študentov je tako, da jih povabi k članstvu Društvo bibliotekarjev Ljubljana, kar je seveda najbolj priročno, saj študenti med študijem najbolj uporabljajo ljubljanske knjižnice in se udeležujejo aktivnosti v okviru Društva bibliotekarjev Ljubljana. Po končanem študiju pa se glede na mesto oziroma kraj zaposlitve lahko včlanijo v regijsko društvo bibliotekarjev.

Čestitamo svojim članom, zaposlenim v Knjižnici Šmarje pri Jelšah za nagrado Združenja splošnih knjižnic za najboljši knjižnični projekt v letu 2020 (#Ostani doma v stiku s knjižnico) ter Knjižnici Laško, ki je skupaj s Posavskimi knjižnicami uvedla Posavsko potujočo knjižnico v letu 2020.

Kot je bilo leto 2020 v marsičem drugačno in posebno, tako bo verjetno tudi leto 2021. Knjižnice in na splošno družba se počasi prilagajamo spremenjeni realnosti. Tudi v DBC bomo morali dejavnosti v letošnjem letu, ko zaznamujemo 45 let delovanja, morda drugače izvesti. Občni zbor članov smo izvedli na daljavo po aplikaciji Zoom. V maju bomo na daljavo izvedli predavanji z delavnico na temo Izdelava multimedijskih prispevkov (predaval bo dr. Marko Samec, direktor Knjižnice Šmarje pri Jelšah) in Lahko branje (predavala bo Tatjana Knapp, pisateljica, strastna bralka, zagovornica pisanja v tehniki lahkega branja pri nas in direktorica Zavoda Risa). Upamo, da se bomo lahko srečali v živo na tradicionalnem letnem srečanju članov v organizaciji Knjižnice Slovenske Konjice. O strokovni ekskurziji trenutno ne razmišljamo. Sodelovali bomo pri dogodkih, organiziranih v okviru ZBDS.

Člani društva na srečanju DBC
Srečanje DBC v organizaciji Knjižnice Velenje, september 2016 – torta za 40 let DBC

Kdo smo in kam gremo? Takšna, pravzaprav temeljna, vprašanja se zastavljajo v tem času. Mislim, da bosta le čas in naš razmislek dala odgovore na vprašanji. Z gotovostjo pa lahko trdim, da smo knjižničarji predvsem družabni in empatični ljudje. Večina zaradi nenehnega branja razgledana in vedoželjna. Morda kdaj tudi malce čudni in zamišljeni. Ampak vedno pripravljeni pomagati in se izobraževati. V nove čase vstopamo sicer bolj po tiho in previdno, a z močno voljo premagati to nenavadno situacijo. Nosili bomo maske, si razkuževali roke in ohranjali razdaljo, samo da bodo knjižnice odprte za naše drage uporabnike. Saj vsi vemo, v znanju je moč in knjige (ter drugo gradivo) nam ga nevsiljivo nudijo. Vzemimo si čas za knjigo, film, glasbo, pogovor, drug za drugega in ostali ali celo postali bomo boljši ljudje. Te pa družba potrebuje še nadaljnjih 45 let.

Skip to content