Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Dani medijske pismenosti s Hrvatskom mrežom školskih knjižničara 2023

Dani medijske pismenosti s Hrvatskom mrežom školskih knjižničara 2023
5. 5. 2023
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica
Plakat dogodka

Dani medijske pismenosti s Hrvatskom mrežom školskih knjižničarjev (HMŠK) so potekali že tretjič in sicer od 3. do 28. aprila 2023.

Za letos so organizatorji načrtovali mnogo predstavitev in različnih dejavnosti ter aktivnosti. Vsi spletni seminarji so potekali po razporedu v virtualni sobi (Adobe Connect), vsakič s pričetkom ob 10. uri. Spletnih seminarjev so se lahko udeležili vsi zainteresirani, ne glede na članstvo v HMŠK.

III. Dnevi medijske pismenosti so se začeli s kratkim pregledom preteklih dogodkov ter letošnjega programa.

Povzetki letošnjih predavanj:

Uvodno predavanje Razvijamo digitalne vještine s HMŠK-om: U društvu društvenih mreža Josipa Strije je bilo namenjeno razlagam, uvodu v spletni tečaj (izobraževanje) ter vsem različnim možnostim, ki se jih uporablja ter kaj vse morajo urediti udeleženci izobraževanja (od vpisa do interakcije med udeleženci, kako oddati evalvacijo v nacionalni sistem za organizacijo izobraževanj (EMA) in drugo).

Martina Plaščak je s predavanjem Detoksikacija knjižničara predstavile svoje izkušnje dela z učenci po končani lekciji “Data Detox”. Predstavila je primere, kako je na šoli (Strojarsko tehnička škola Osijek)z učenci izvedla delavnice Data Detox, ter slušatelje spodbudila k izvedli, saj s to delavnico in vsebinami krepijo medijsko pismenost in se učijo boljšega ravnanja s svojimi podatki.

Mediji i emocije je bilo naslov predavanja, ki ga je izvedel Siniša Roknić (knjižničar na OŠ Borovo). Zadnja leta so na šoli velik poudarek dajali prav medijski pismenosti, kar je predstavil na praktičnih primerih. Bistvo predavanja je bilo usmerjeno k spoznanju in razvijanju medijske in čustvene pismenosti ter prepoznati čustva, ki jih spodbujajo mediji. Predstavljene so bile tudi izkušnje ter sodelovanje knjižničarjev drugih šol.

Jadranka Težački je v predavanju naslovljenim Knjiški blogeri analizirala perspektivo tiskane knjige v digitalnem okolju, upoštevaje digitalnih in tiskanih medijev in njihovega vpliva na potencialne bralce. Predstavila je tudi nekatere uspešne knjižne blogerje na Hrvaškem.

Sandra Matijević in Daliborka Pavošević (Elektrotehničke i prometne škole Osijek) sta v predavanju z naslovom (Ne)moguća misija: organizirajte festival pismenosti! prikazali primer dobre prakse, kako je Regionalni centar kompetentnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek organiziral in izvedel tridnevni Festival pismenosti. Cilj festivala je bilo razvijati bralno, informacijsko, medijsko, matematično in naravoslovno pismenost učencev in učiteljev.

Nensi Čargonja Košuta je predstavila Odgovorno i kreativno odrastanje uz medije s primeri predavanj in delavnic, ki so jih organizirali ob obeleževanju dnevov in tedna medijske pismenosti, dnevi varnega interneta ter festivala otrokovih pravic zadnja tri leta v knjižnici OŠ Srdoči. Pomembno je bilo, da so bili učenci aktivno udeleženi ter so razvijali kritično mišljenje in pridobili neprecenljive izkušnje.

Željka Geto in Marija Bratonja sta predstavili ERASMUS+ projekt BeWEEN – Be well and green when digital, katerega cilj je krepitev bolj zdrave in odgovornejše uporabe digitalnih tehnologij ter razvoj kompetenc na tem področju. Zanimiva predstavitev projekta in izobraževalnih gradiv za učitelje (vsebine v spletni učilnici v več jezikih), ki so nastala ob sodelovanju vseh vključenih partnerjev. Razvijajo tudi aplikacijo (igro) za učence, ki bo rezultat več letnega dela.

V predavanju Čitalačka pismenost preduvjet medijskoj pismenosti je Jelena Cvrković razmišljala ter pripravila predstavitev o bralni pismenosti ter razliki bralnega razumevanja tiskanih in e-vsebin. Predstavila je primer dobre prakse – šolski projekt Čitamo i učimo, ki je prinesel zanimive ugotovitve in rezultate – učenci raje berejo tiskane vsebine na papirju in si tudi več zapomnijo.

Snježana Kovačević je predstavila predavanje z naslovom Responsible Digital Natives – Odgovorni digitalni građani in prikazala aktivnosti, izvedene v triletnem Erasmus+ projektu, v katerem so dijaki, ob sodelovanjem z vrstniki iz evropskih partnerskih šol, pridobivali medijske, digitalne in informacijske pismenosti. Aktivnosti so potekale v fizični obliki med mobilnostjo in obiski šol gostiteljic, virtualno pa z uporabo digitalnih izobraževalnih orodij in platforme eTwinning. Cilj je bil spodbuditi sodelavce k sodelovanju v takšnih in podobnih projektih ter jim pokazati, kako je šolska knjižnica izjemno pomemben deležnik pri projektnih aktivnostih.

Što sve (ne)znamo o sigurnosti na mreži? avtorice Martine Vujnović je predstavilo sodobne vidike ter težave uporabe spleta. V današnjih časih lahko trdimo, da je vsak učenec na nek način prisoten na spletu, a se še vedno pojavijo težave pri podatkih, objavah in zasebnosti. In to je razlog, da je potrebno učence večkrat opozarjati na vse grožnje, ki prežijo na njihovo varnost na spletu.
Avtorica je predstavila najpogostejše oblike vdorov ter zlorabe podatkov. Učence so o pasteh opolnomočali pri pouku, kjer so kombinirali teorijo in prakso. V sklopu pouka so ozaveščali ter pri učencih preverjali pridobljeno znanje (pasti interneta, spletno izsiljevanje, goljufije, finančne posledice …). Pouk je bil izveden s pomočjo spletnega orodja Quizziz, učenci pa so aktivno sodelovali in uporabljali mobilne telefone.

Skip to content