Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Čopove nagrade za leto 2021

Čopove nagrade za leto 2021
5. 5. 2021
Katja Rapuš
Narodna in univerzitetna knjižnica
Arhiv NUK (2019)

Zveza bibliotekarskih društev Slovenije tudi za leto 2021 objavlja razpis za izjemne uspehe na področju knjižničarstva, ki so širšega družbenega pomena in prispevajo k napredku knjižničarske stroke, in sicer za Čopovo diplomo, Čopovo priznanje in Čopovo plaketo.

Vse podrobnosti za predlagatelje so v pripetih dokumentih, na dnu besedila novice.

Predloge z vso potrebno dokumentacijo pošljite v zaprti kuverti z oznako »RAZPIS – ČOPOVE NAGRADE 2020« najkasneje do 10. septembra 2021 na naslov:

ZVEZA BIBLIOTEKARSKIH DRUŠTEV SLOVENIJE
Komisija za Čopove diplome, Čopova priznanja in Čopove plakete
Mira Petrovič, predsednica
Turjaška 1
1000 Ljubljana

Čopove nagrade bodo podeljene predvidoma 21. decembra 2021.

Skip to content