Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

College & Research Libraries News

College & Research Libraries News
6. 7. 2023
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica
Naslov revije

Revija College & Research Libraries News (C&RL News) je bila ustanovljena leta 1966 in vsebuje članke o najnovejših trendih in praksah, ki vplivajo na visokošolske in raziskovalne knjižnice, ter služi kot uradna revija in publikacija Združenja visokošolskih in raziskovalnih knjižnic (Association of College and Research Libraries).

Revija je razdeljena na mesečne rubrike, med drugim so to Znanstveno komuniciranje, Internetni viri, Internetni pregledi in še mnoge druge redne rubrike.

Aktulana številka, ki prinaša zanimive ter odmevne teme, je dostopna na povezavi.

Skip to content