Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Collaboration as a Strategic Choice: Evaluating Options for Acquiring Capacity

Collaboration as a Strategic Choice: Evaluating Options for Acquiring Capacity
18. 8. 2022

Raziskovalno poročilo OCLC Library Collaboration as a Strategic Choice: Evaluating Options for Acquiring Capacity Briana Lavoia (Sodelovanje knjižnic kot strateška izbira) je novo poročilo OCLCresearch, v katerem najdemo orodja in spoznanja za podporo visokošolskim knjižnicam pri sprejemanju strateških odločitev o možnostih medsebojnega sodelovanja.

V poročilu je:

  • opis običajnih strategij pridobivanja zmogljivosti, ki so knjižnicam na voljo,
  • premisleki o ključnih značilnostih in kompromisih, povezanih s temi strategijami,
  • povzetek temeljnih konceptov iz ekonomskih tem, ki pomagajo poglobiti razumevanje možnosti sodelovanja.

Odločitev, da visokošolske knjižnice sodelujejo, lahko prinese različne koristi, vendar ne brez pogosto znatnega vlaganja truda, pozornosti in sredstev. Sodelovanje knjižnic je treba pretehtati glede na prednosti in slabosti alternativnih načinov pridobivanja zmogljivosti. Skratka, sodelovanje je odločitev, ki se je je treba lotiti strateško. 

To poročilo ponuja vpogled in orodja za podporo visokošolskim knjižnicam pri sprejemanju odločitev o možnostih medinstitucionalnega sodelovanja.

Naslovnica
Naslovnica raziskovalnega poročila.

Pripravila: Milena Bon (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: Logo OCLC

Skip to content