Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Coffee break on accessibility: it’s all about the tools

Coffee break on accessibility: it’s all about the tools
19. 6. 2023
Zajem zaslona naslovne prosojnice s pripisi govora.

7. junija 2023 je v sklopu OpenAIRE potekal enourni spletni seminar z naslovom Coffee break on accessibility: it’s all about the tools. Andreas Jeitler iz Univerze v Celovcu (Avstrija) je predstavil tematiko dostopanja do digitalnih dokumentov in njihove dostopnosti osebam s posebnimi potrebami. Izpostavil je priporočila in standarde za ustvarjanje dostopnih vsebin in medijev, a da je mnogo spletnih dokumentov, ki so še vedno nedostopni.

Kot razloge za nedostopnost je navedel sledeče:

  • ustvarjalci vsebin ne berejo ali ne razumejo priporočil in navodil,
  • ustvarjalci vsebin niso osebno vpleteni in si zato težko predstavljajo zahteve,
  • dostopne dokumente ni mogoče avtomatsko ustvariti,
  • orodja lahko prispevajo k ustvarjanju nedostopnih vsebin,
  • orodja otežujejo ustvarjanje dostopnih vsebin in
  • da v večini organizacij primanjkuje načrtovanje na področju dostopnosti.

V nadaljevanju se je osredotočil na težave in funkcionalnosti Microsoft Office Worda, ki onemogočajo ustvarjanje dostopnih kompleksnih preglednic, ne omogoča preprostega procesa za ustvarjanje dostopnih PDF obrazcev, generira PDF datoteke z napakami predvsem pri preglednicah in kazalu vsebine ter ne podpira izvažanja PDF datotek, ki so skladne z PDF/UA (Universal accessibility) standardom. Hkrati meni, da orodje prepušča preveč presoje uporabniku katere funkcionalnosti in oblikovanje bo vključil v svoj dokument. Tako recimo ni omejitev pri uporabi barv (predvsem s pogleda barvnih kontrastov) in pisav (predvsem težje berljivih), hkrati uporabnik sam presoja ali bo dodal strukturo dokumentu ali vnesel tekstovne alternative za slikovno gradivo.

Za konec je poudaril, da bi bila v vsaki organizaciji zaželena enostavna pravila za ustvarjalce digitalnih dokumentov, ki v kratkem povzemajo bistvene zahteve za ustvarjanje dostopnih vsebin za vsakogar. Z nami so delili primer, ki ga uporabljajo sami na spletni strani Univerze v Klagenfurtu, kjer imajo strnjeno v desetih alinejah o dostopnosti besedil, dostopnosti prezentacij in osnove o dostopnosti spletnih mest. Z nami so tudi delili tudi avstrijske Smernice za pripravo dostopnih vsebin za repozitorije (Guidelines on preparing accessible content for repositories), v katerih so zajete tematike dokumenti Word in PDF dokumentov, kot tudi Excel dokumentov in predstavljene smernice za slike in ilustracije, videoposnetke kot tudi zvočne posnetke.

Kot zanimivost se nam zdi pomembno izpostaviti tudi to, da je predavatelj predaval s prosojnicami preko Microsoft Office 365, kjer je imel vklopljeno opcijo samodejne pretvorbe besedila v govor, kar je prispevalo k dostopnosti njegove predstavitve tudi osebam, ki imajo težave s sluhom ali so bili v hrupnem okolju. Če bi vas zanimalo, kako se to omogoči, prilagamo povezavo do navodil o pripisih & podnapisih v živo.

 

Skip to content