Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Nacionalna raziskava šolskih knjižnic v Aotearoi na Novi Zelandiji

Nacionalna raziskava šolskih knjižnic v Aotearoi na Novi Zelandiji
24. 5. 2023
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Objavljeno je četrto poročilo v nizu nacionalnih raziskav šolskih knjižnic v Aotearoi na Novi Zelandiji, ki so se začele že leta 2018.

Rezultati so končni produkt sodelovanja med različnimi deležniki – National Library of New Zealand Services to Schools, School Library Association of New Zealand Aotearoa (SLANZA) in Library and Information Association of New Zealand Aotearoa (LIANZA).

V raziskavi iz leta 2018 so bila vprašanja povezana z vlogo in pomenom šolske knjižnice pri podpiranju branja, poučevanju in učenju ter dobrem počutju učencev. V raziskavi leta 2021 so dodali vprašanja o vplivu pandemije COVID-19 na šolske knjižnice.

V vseh raziskavah o šolskih knjižnicah pa so spraševali o zaposlenih v šolskih knjižnicah, pričakovanih spremembah na področju zaposlovanja v šolskih knjižnicah, trendih pri zbirkah in virih ter vlaganjih šol v razvoj knjižničnih zbirk.

V vsakem od poročil je predstavljen pregled šol, ki so sodelovale pri izvedbi raziskav. Zato so ugotovitve, ki so ugotovile marsikatere razlike v ureditvi zaposlovanja po šolah, primerjalne in ne vsebujejo priporočil za šole. Pripravljena poročila služijo kot pomoč, pregled nad stanjem ter kot morebiten pripomoček pri nadaljnjem odločanju.

Kakšne so ugotovitve za leto 2022 – nekaj poudarkov:

  • Med šolami so še vedno prisotne razlike v vseh vidikih knjižnične ponudbe.
  • V knjižničnih zbirkah še vedno prevladujejo tiskane knjige in anketiranci pričakujejo, da bo tako tudi v prihodnje.
  • Večina osnovnošolskih knjižničarjev, ki so odgovorili na vprašalnik, dela s krajšim delovnim časom, večina srednješolskih knjižničarjev pa s polnim delovnim časom.
  • Odgovori, ki se nanašajo na fluktuacijo knjižničnega osebja, so podobni ugotovitvam iz leta 2021: 25 % jih načrtuje upokojitev ali pa trenutno išče drugo delo. 30 % anketiranih zaposlenih v šolskih knjižnicah ima z delom v šolskih knjižnicah pet let izkušenj ali celo manj.

Povezava do celotnega poročila za leto 2022, v katerem so vsebine razdeljene po posameznih poglavjih ter opremljene s pridobljenimi podatki, podkrepljenimi s tabelami in grafičnimi prikazi.

Skip to content