Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Četrt stoletja glasila Društva knjižničarjev Slavonije, Baranje in Srijema

Četrt stoletja glasila Društva knjižničarjev Slavonije, Baranje in Srijema
25. 5. 2022

Društvo knjižničarjev Slavonije, Baranje in Srijema je ob 25. obletnici glasila Knjižničarstvo izdalo posebno e-publikacijo z naslovom 25 godina Knjižničarstva: četvrt stoljeća glasnika Društva knjižničara Slavonije, Baranje i Srijema.

E-publikacija je dostopna na spletem naslovu, s tem so se zahvalili vsem, ki so kadarkoli sodelovali ter soustvarjali vsebine (avtorji prispevkov, nekdanji predsedniki društva, člani uredniškega odbora …).

Knjižničarstvo: Glasilo Društva knjižničarjev Slavonije, Baranje in Srijema je revija, v kateri se objavljajo izvirni strokovni in znanstveni prispevki. Vsebinsko pokriva teme informacijskih znanosti (informacijski sistemi in informatika, komunikologija, bibliotekarstvo, muzeologija, arhivistika, leksikografija in enciklopedija) ter druge teme s področja kulture ter izhaja dvakrat na leto. Arhiv je dostopen na povezavi.

Pripravila: mag. Mateja Drnovšek Zvonar (OŠ Polje)
Naslovna fotografija: logotip društva

Skip to content