Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Češki knjižnični sistem in izobraževanje knjižničarjev

Češki knjižnični sistem in izobraževanje knjižničarjev
13. 10. 2021
Marta Pilniková in
Mestna knjižnica Praga
Lucie Pospíchalová
Mestna knjižnica Praga
Prevod in priredba: Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

Knjižnični sistem knjižnic na Češkem sestavljajo nacionalna Narodna knjižnica Republike Češke, Knjižnica in tiskarna K. E. Macana za slepe, Moravska regionalna knjižnica v Brnu (te tri knjižnice je ustanovilo Ministrstvo za kulturo), regionalne knjižnice, splošne knjižnice (ustanovijo jih pristojni lokalni organi) in specialne knjižnice (tehniška, medicinska, univerzitetne knjižnice ipd.). Skupno število splošnih knjižnic je okoli 6000.

Češka je upravno razdeljena na 13 okrajev (češko kraj), poseben status pa ima glavno mesto Praga:
•    Južnočeški okraj (Jihočeský kraj)
•    Južnomoravski okraj (Jihomoravský kraj)
•    Karlovarski okraj (Karlovarský kraj)
•    Kralovehraški okraj (Královéhradecký kraj)
•    Libereški okraj (Liberecký kraj)
•    Moravsko-šlezijski okraj (Moravskoslezský kraj)
•    Olomuški okraj (Olomoucký kraj)
•    Osrednječeški okraj (Středočeský kraj)
•    Pardubiški okraj (Pardubický kraj)
•    Plzenski okraj (Plzeňský kraj)
•    Praga (Praha)
•    Usteški okraj (Ústecký kraj)
•    Visočinski okraj (Kraj Vysočina)
•    Zlinski okraj (Zlínský kraj)
Vir: Wikipedija

Češki okraji
Ceska republika – Historicke zeme a soucasne kraje.png: KirkCzechia – outline map.svg: Caroigderivative work: Master Uegly, CC BY-SA 4.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>, via Wikimedia Commons. Vir: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Czech_kraje_and_historic_regions.svg

Med vsemi bi izpostavili naslednje knjižnice:

Nacionalna knjižnica Narodna knjižnica Republike Češke (češko Národní knihovna České republiky, kratica NK ČR) je knjižnica s temeljno knjižnično zbirko, ki jo dopolnjujejo specializirane zbirke. Še posebej bi omenili Slovansko knjižnico z zbirko strokovne svetovne slovanske literature, večinoma zgodovinske, filološke in politološke ter z izbranimi izvirnimi literarnimi deli slovanskih narodov. Nacionalna knjižnica trajno hrani tudi obvezni izvod in zgodovinsko zbirko.

Knjižnica in tiskarna K. E. Macana za slepe (češko Knihovna a tiskarna pro nevidnome K. E. Macana) omogoča slepim in slabovidnim državljanom dostop do informacij in umetnin s pomočjo Braillove pisave, zvočnih posnetkov, reliefnih grafik in digitaliziranih besedil. Prav tako kot nacionalna knjižnica se tudi ta nahaja v Pragi.

Moravska regionalna knjižnica v Brnu (češko Moravska zemska knihovna) je druga največja knjižnica v Češki republiki in sodi med velike univerzitetne znanstvene knjižnice. Ker ima status uradne depozitarne knjižnice zbira tudi češko književnost, drugače pa je specializirana za družbene vede, medicinsko in tehnično literaturo. Hrani tudi dragocene zgodovinske zbirke. Je tudi ena od štirinajstih regionalnih (območnih) knjižnic.

Knjižnična združenja
Na Češkem obstaja več knjižničnih združenj. Prvo se imenuje SDRUK in je Združenje knjižnic Češke republike (češko Sdružení knihoven), tj. združenje pravnih oseb. Njegov namen je podpreti demokracijo z dostopnostjo do kulturnega bogastva in virov informacij. Društvo enkrat letno organizira konferenco na državni ravni.

Drugo združenje je SKIP (Zveza knjižničarjev in informacijskih delavcev Češke republike, češko Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky ) in je prostovoljno strokovno združenje knjižničarjev in informacijskih delavcev, ki ima značaj civilnega združenja. Poslanstvo SKIP-a je prizadevanje za nenehno izboljševanje standardov knjižničnih in informacijskih storitev, na ta način vplivajo na večji strokovni ugled. Delujejo tudi v smeri boljših pogojev za razvoj in delovanje knjižnic ter informacijskih centrov.

Strategija razvoja knjižnic
Češka je pripravila nov strateški načrt za obdobje 2021–2027, ki vsebuje tri stebre:
•    Knjižnice kot steber razvoja civilne družbe in naravna središča skupnosti.
•    Knjižnice kot izobraževalne ustanove in ustanove, temelječe na izobraževanju.
•    Knjižnice kot varuhi kulture in bogastva, ki temelji na znanju.

E-viri 
Na Češkem ima vsaka knjižnica svoj katalog, kar je bil eden glavnih razlogov za nastanek portala Knihovny.cz (Katalog leposlovne in strokovne literature), ki omogoča hkratno iskanje gradiva v javno dostopnih katalogih vseh vključenih knjižnic na Češkem.

Portal Digitální knihovna (Digitalna knjižnica) je skupna češka digitalna knjižnica, ki jo upravlja Moravska knjižnica in kjer lahko uporabniki z enega mesta iščejo po tisoče digitaliziranih dokumentih iz čeških knjižnic. Manuscriptorium je podagregator Europeane in omogoča lahek dostop do zgoščenih informacij o zgodovinskih virih, tudi do dokumentov številnih priznanih ustanov, ki segajo izven držav Evropske unije.

Izobraževanje knjižničarjev
Na Češkem je trenutno mogoče pridobiti izobrazbo s področja knjižničarstva na enajstih srednjih in dveh višjih poklicnih šolah ter na štirih univerzah. Knjižnična izobrazba se lahko pridobi tudi z akreditiranimi tečaji za prekvalifikacijo (ponujajo jih štiri knjižnične ustanove).

Izobraževanja izvajajo tudi regionalne (območne) knjižnice in specializirane knjižnice ter knjižnična združenja, ki uporabljajo programe Ministrstva za kulturo. Pošiljajo še vabila na izbrane izobraževalne dogodke in na knjižnične konference na daljavo. Informacije za knjižnice najdete na portalu Informace pro knihovny.

Del tega portala je tudi Knjižnica strokovne literature s področja knjižničarstva (KKL – Databáze knihovnické literatury), ki je informacijski, dokumentacijski in referenčni center Češke na področju knjižničarstva in znanstvenih informacij. Obstaja tudi možnost samostojnega učenja z uporabo številnih tečajev e-učenja in drugega spletnega gradiva.

Mestna knjižnica Praga
Avtorici članka sta iz Mestne knjižnice Praga, ki je splošna knjižnica z mrežo več kot 40 krajevnih knižnic in 3 potujočimi knjižnicami in ki uporabljajo eno knjižnično izkaznico. Člani lahko naročeno gradivo prevzamejo v kateri koli enoti, enako tudi vrnejo izposojeno gradivo. Uporablja lasten javno dostopni katalog, imenovan Koniáš. Knjižnica ima skoraj 2.000.000 enot gradiva. Je tudi eden največjih založnikov e-knjig na Češkem in ponuja brezplačen prenos več kot 2000 e-knjig v treh oblikah. Poleg specializiranih oddelkov (umetnost, redki tiski, digitalizirano gradivo, pragenzija)  podpirajo razvoj prostorov, namenjenih ustvarjalnosti. Ustvarjalnice so z različnih panog in se osredotočajo na različne dejavnosti: rokodelsko delavnico z orodjem, šivalnico in prostor z novimi tehnologijami.

Od leta 2019 uporabljajo v Mestni knjižnici Praga tehnologijo RFID za izposojo in vračanje gradiva, v osrednji knjižnici pa je tudi posebna naprava s sortirnikom za vračanje gradiva. Veliko večjo napravo (z 39 lokacijami) uporabljajo za razvrščanje knjig v oddelku nabave in distribucije gradiv. Konec tega leta nameravajo v trgovskem centru odpreti samopostrežno knjižnico. Člani bodo lahko v njej prevzeli rezervirane knjige, vračali in si izposojali med vrnjenimi knjigami.

Koordinirajo tudi projekt Praga – mesto literature. Glavni cilj projekta je podpreti dojemanje Prage med prebivalci in obiskovalci kot kraja, ki ga navdihuje lastno delo in spodbuja branje ter zanimanje za literaturo in knjige na sploh. Pomemben mejnik projekta je bil decembra 2014, ko so dobili naziv “Ustvarjalno mesto Unescove literature“.

Skip to content