Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Čebela bere med

Čebela bere med
3. 11. 2022
dr. Andreja Videc
Osrednja knjižnica Celje
dr. Andreja Videc

V torek, 25. oktobra 2022, je v prostorih Občine Štore potekala novinarska konferenca, na kateri so sodelujoči partnerji v projektu sodelovanja Čebela bere med predstavili rezultate projekta. Glavni cilj projekta Čebela bere med, ki je bil vreden malo manj kot 600.000 evrov, je bil pridobitev in ureditev novih prostorov knjižnic in nakup opreme IKT, ki je za delovanje splošnih knjižnic nujna.

Novinarska konferenca.

V okviru projekta je bil v Knjižnici Mozirje urejen večnamenski prostor, v Šmartnem ob Paki zunanja čitalnica, na Ljubnem ob Savinji in v Štorah so opremili nove prostore v knjižnicah. V Medobčinski splošni knjižnici Žalec so pridobili urejen vrt, računalniško opremo, pravljične nahrbtnike in premični bralni kotiček, ki je celotno obdobje trajanja projekta krožil med sodelujočimi knjižnicami.  Čebelarski kotiček je izobraževalno – didaktični pripomoček, s pomočjo katerega smo v knjižnicah poučevali otroke tako o pomenu varovanja čebel in pomenu čebel za  naravno okolje. S pomočjo sredstev iz projekta so bili deležni nove opreme tudi v Knjižici Laško in Rimske Toplice. Številnih izboljšav so bile deležne tudi splošne knjižnice iz Mežiške, Mislinjske in Dravske doline. V Koroški osrednji knjižnici Ravne na Koroškem so uredili grajsko kavarno, v Knjižnici Radlje ob Dravi in Knjižnici Vuzenica pa so v sklopu projekta nabavili potrebno knjižnično opremo. V okviru projekta so avtorice iz Knjižnice Laško in Osrednje knjižnice Celje zasnovale priročnik Enostavna uporaba e-storitev, ki ponuja uporabnikom pregled različnih digitalnih storitev, ki so uporabnikom na trenutno voljo. Na enem mestu so zbrani osnovni podatki o storitvah, ki so široko uporabne za vse ljudi: e-uprava, e-zdravje, e-demokracija, e-bančništvo, e-davki, e-prostor, e-knjižnica, e-varnost idr. Z opisi vsebin in osnovnimi napotki vas priročnik seznanja z vsemi možnostmi, ki jih imate kot digitalno opolnomočeni državljani Republike Slovenije in vam lahko z ustrezno uporabo močno olajšajo vsakodnevne življenjske opravke. Priročnik je v okviru projekta izdala LAS Raznolikost podeželja v tiskani obliki, na voljo pa je tudi na spletu. Priročnik je bil predstavljen ostalim sodelujočim LAS v okviru štirih dogodkov z namenom prenosa dobrih praks. Prav tako je bilo po območju LAS Raznolikost podeželja izvedenih 16 delavnic digitalnega opismenjevanja, od tega 8 za mlade in 8 za starejše uporabnike, ki so bile dobro sprejete in obiskane.
Za Osrednjo knjižnico Celje je bila posebnega pomena selitev in otvoritev krajevne knjižnice Štore v novih prostorih pred slabim letom dni. Obiskovalci so novo, svetlo in prijazno knjižnico lepo sprejeli in jo vzeli za svojo, na kar kažejo tudi statistični podatki. V prvih desetih mesecih lanskega leta se je v krajevno knjižnico vpisalo 18 novih članov, medtem ko se je v enakem obdobju letos v knjižnico na novo vpisalo 27 novih članov, porasel pa je tudi obisk in izposoja.

Skip to content