Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Budučnost obrazovanja: Strategija i akcioni plan medijske i informacijske pismenosti u KS

Budučnost obrazovanja: Strategija i akcioni plan medijske i informacijske pismenosti u KS

V globalnih trendih (digitalne) transformacije družbe, 4. industrijske revolucije in potreb bosanske družbe po boljšem izobraževanju kot temelju potrebnega napredka, Univerza v Sarajevu in Ministrstvo za znanost, visoko šolstvo in mlade Kanton Sarajevo ob podpori Inštituta za družbena raziskovanja FPN UNSA organizira drugi letni posvet: “Prihodnost izobraževanja: Strategija in akcijski načrt medijske in informacijske pismenosti v Kantonu Sarajevo”.

Posvetovanje se osredotoča na pomemben proces uvajanja medijske in informacijske pismenosti v Kantonu Sarajevo na strateški, trajnosten in izvedljiv način. Strategija razvoja medijske in informacijske pismenosti na področju izobraževanja v Kantonu Sarajevo (2022) kot intervencija na področju izobraževanja je usmerjena v izboljšanje izobraževanja in vzpostavitev prioritet načrta za celovit razvoj medijev in informacij opismenjevanja v Kantonu Sarajevo ter Bosni in Hercegovini. Udeleženci bodo imeli priložnost pregledati cilje in ukrepe Strategije, razpravljati o osnutku Akcijskega načrta za Strategijo razvoja medijske in informacijske pismenosti na področju izobraževanja v Kantonu Sarajevo. Strategija in pripadajoči Akcijski načrt določata cilje in prioritete razvoja, način doseganja, finančni in institucionalni okvir za izvajanje, spremljanje, vrednotenje in poročanje.

Dogodek bo potekal hibridno 23. decembra 2022, od 9:00 do 12:00, na spletu in v živo.

Skip to content