Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Bralne strategije

Bralne strategije

Brošuro Strategije čitanja so pripravile šolske knjižničarke Zorka Renić, Ana Sudarević in Gordana Šutej v sodelovanju z ilustratorko Ireno Jukić Pranjić. Izšla je julija 2023 s podporo hrvaškega Ministrstva za znanost in izobraževanje.

Brošura je zasnovana kot nekakšen kolaž gradiv za poučevanje bralnih strategij osnovnošolcev in srednješolcev. Namenjeno je knjižničarjem in drugim strokovnim sodelavcem v šolah ter učiteljem.

Povod za nastanek te brošure je bil pilotna raziskava “Čitam da pročitam” leta 2021 v dveh osnovnih šolah (Osnovna šola »Ivan Goran Kovačić«, Duga Resa in Osnovna šola Dubovac, Karlovac) in eni srednji šoli (Medicinska škola Bjelovar), ki je pokazala, da le tretjina vprašanih uporablja bralne strategije, ne glede na starost, torej da je treba bralne strategije intenzivneje razvijati, jih učiti in spodbujati pomen njihove uporabe. To pa je mogoče doseči le z vključevanjem vseh deležnikov v izobraževalni proces, ki bo omogočil poučevanje in vadbo bralnih strategij v osnovni in srednji šoli pri vseh predmetih, saj se tako razlikujejo rezultati različnih predmetnih učnih načrtov in pričakovanja ter medpredmetne teme Učiti se kako se učiti (izvajalo Ministrstvo za znanost in izobraževanje 2019).

Po drugi strani pa se avtorji zavedajo, da bodo nekateri učitelji in strokovni sodelavci, za katere to področje ni bilo del formalnega izobraževanja, potrebovali dodatno izobraževanje, zato brošura vsebuje tako teoretični okvir kot praktične primere za poučevanje bralnih strategij.

Uvodno besedilo na kratko opredeli bralne strategije in jih razdeli po ustreznih kriterijih. Sledijo praktični primeri, kot so učni scenariji in primeri dejavnosti za učence. Zadnji del brošure so priporočila, torej predlog, kako celotno šolo vključiti v poučevanje bralnih strategij. Poleg tega brošura vsebuje spremno gradivo – kartice, kontrolni seznam, animacije – ki se lahko uporabljajo med poučevanjem ali pa se lahko podvojijo in razdelijo študentom. QR kode v brošuri vsebujejo spletna gradiva, ki jih tiskani različici brošure ni bilo mogoče dodati, ter sezname ustrezne literature za nadaljnji razvoj.

Celotna brošura je na voljo tudi v spletni obliki, kot tudi vse priloge, prilagojene za tisk, ki se nahajajo v spletni mapi.

Naslovnica brošure Strategija čitanja.

Naslovnica brošure Strategija čitanja.

Skip to content