Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Bibliotekarski izpiti v jesenskem izpitnem obdobju

Bibliotekarski izpiti v jesenskem izpitnem obdobju
29. 11. 2021

V času od 12. do 26. novembra 2021 je potekalo jesensko izpitno obdobje bibliotekarskih izpitov, ki smo jih zaradi epidemioloških razmer izvedli na daljavo z uporabo aplikacije Zoom. Bibliotekarski izpit je skupaj opravljalo 21 kandidatov, vsi so ga uspešno opravili.

Splošni del bibliotekarskega izpita je opravljalo 16 kandidatov, izpitno komisijo so sestavljale 3 članice. Posebni del bibliotekarskega izpita za knjižničarja je opravljalo 6 kandidatov, člani izpitne komisije pa so bili 4. Posebni del bibliotekarskega izpita za bibliotekarja je opravljalo 15 kandidatov. V vseh izpitnih komisijah za zagovore pisnih nalog kandidatov je skupaj sodelovalo 18 različnih članov.

Postopek izvedbe bibliotekarskih izpitov sta vodili strokovna tajnica Komisije za bibliotekarski izpit Polona Marinšek in njena namestnica Nataša Knap. Za samo izvedbo izpitov na daljavo je bilo sklicanih 17 posameznih Zoom srečanj v skupnem časovnem obsegu 44 ur.

Čestitke vsem kandidatom za uspešno opravljen izpit!

Novico pripravila: Polona Marinšek (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: arhiv NUK

Skip to content