Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Bibliotekar: časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva

Bibliotekar: časopis za teoriju i praksu bibliotekarstva
11. 7. 2022
Gregor Škrlj
Narodna in univerzitetna knjižnica

Revija je posvečena temam s področja knjižničarstva in objavlja izvirna še neobjavljena izvirna znanstvena, strokovna in pregledna dela, ocene knjig, dokumente s področja knjižničarstva (za revijo skrbi Društvo bibliotekarjev Srbije). Prispevki morajo biti napisani v srbskem ali angleškem jeziku, s povzetki v angleščini (za prispevke v srbščini) ali v srbščini (za prispevke v angleščini). Revija izhaja dvakrat letno (junija in decembra), vendar uredništvo prejema članke skozi vse leto.

Objavljena je prva letošnja številka revije in prinaša zanimive prispevke. Za branje je dostopna na povezavi.

 

Skip to content