Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Bibliotečki prostori u fizičkom i virtuelnom okruženju

Bibliotečki prostori u fizičkom i virtuelnom okruženju

Bibliotekarsko društvo Srbije (BDS) ob podpori Ministrstva za kulturo Republike Srbije, splošne knjižnice “Dr. Dušan Radić” iz Vrnjačke Banje in splošne knjižnice “Stefan Prvovenčani” iz Kraljeva objavljajo poziv za referate, poster predstavitve in panelne seje za 20. konferenco Bibliotekarskega društva Srbije z naslovom Bibliotečki prostori u fizičkom i virtuelnom okruženju, ki bo v splošni knjižnici “Dr. Dušan Radić” v Vrnjački Banji in splošni knjižnici “Stefan Prvovenčani” v Kraljevu, od 14. do 16. decembra 2023.

Z organizacijo 20. letne mednarodne konference Knjižnični prostori v fizičnem in virtualnem okolju Bibliotekarsko društvo Srbije (BDS) na inovativen način pristopa k pomembni temi za knjižnično-informacijsko dejavnost – temi prostora. Razumevanje prostora vključuje fizični prostor stavb, prostorov in javnih površin, v katerem sodelujejo knjižnice kot kulturne ustanove in mesta izobraževanja državljanov, pa tudi digitalni prostor interneta, družbenih omrežij, virtualne in obogatene resničnosti. Inovativnost pristopa se kaže predvsem v interdisciplinarnem obravnavanju tematike prostora, ki je kot problem pri delu knjižničnih ustanov v svetu najpogostejši in dolgoročno težko rešljiv. Zato ga gledamo z vidika poklicnih standardov. Doseganje zastavljenih standardov omejujejo strokovne in druge ovire, možnosti za njihovo premagovanje pa najdemo v praksi. Kritični premislek o oblikovanju fizičnega in virtualnega knjižničnega prostora je vse bolj v središču pozornosti knjižničarskih strokovnjakov ter načini zagotavljanja ustreznih rešitev.

Cilj konference je opolnomočiti zaposlene v knjižnično-informacijski dejavnosti ter druge strokovne delavce in sodelavce v kulturi, ki imajo pri svojem delu neposreden stik s temo prostora, bodisi v njegovi fizični ali virtualni obliki. Konferenca je odprta za izmenjavo praktičnih informacij in izkušenj, primerov dobrih praks in uspešnih projektov, realiziranih s kakovostnimi rezultati in ustreznimi odzivi na spremembe v okolju, spremenjene potrebe uporabnikov ali omejitve, ki jih povzročajo dejavniki, nad katerimi nimajo ustanove ali delavci v kulturi nobenega vpliva. V tem smislu 20. konferenca BDS spodbuja kreativne pristope pri predlaganju potencialnih tem za prispevke, predstavitve ali panele, ki presegajo tradicionalne okvire razmišljanja.

Konferenca bo dvojezična (v srbskem in angleškem jeziku).

Navodila avtorjem za prispevke so dostopna tu. Več informacij na spletni strani.

Plakat koference ibliotečki prostori u fizičkom i virtuelnom okruženju.

Plakat konference bibliotečki prostori u fizičkom i virtuelnom okruženju.

Skip to content