Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Bibliopedagoška šola 2021 – prvič prek spleta

Bibliopedagoška šola 2021 –  prvič prek spleta
21. 5. 2021
Bernarda Frass
Osnovna šola Vrhovci
Logotip

V šolskem letu 2020/2021 je bila zaradi zdravstvenih razmer Bibliopedagoška šola prvič izvedena na daljavo, od 10. do 17. 5. 2021, brez kotizacije. Izobraževanje je bilo namenjeno zaposlenim v šolskih knjižnicah, saj je predstavilo nove načine za izvajanje medpredmetnih povezav, metode za spodbujanje branja in strategije za delo s skupinami, kar je udeležencem omogočalo krepitev kompetenc. Obvezna je bila prijava prek sistema KATIS, ki zaposlenim v VIZ omogoča cenejše izobraževanje ter pridobivanje možnosti za napredovanje v strokovne nazive. Stična točka je bila posebna spletna učilnica Bibliopedagoška šola, srečanja pa so potekala v okolju Zoom. Da smo udeleženci opravili izobraževanje, smo poleg udeležbe na predavanjih morali izpolniti tudi določene obveznosti (aktivna udeležba, ustrezna računalniška oprema, kamera, mikrofon, samostojna naloga, oddaja evalvacije).

Program je obsegal:

  • uvod in namen seminarja ter navodila, ki jih je pojasnila Romana Fekonja (svetovalka za šolske knjižnice na ZRSŠ),
  • delavnico z naslovom Izvedba VIZ procesa v razredu, skupini, ki jo je vodila Petra Založnik,
  • delavnico z naslovom Pripovedovanje zgodb, ki jo je vodila Petra Založnik,
  • delavnico z naslovom Od avtorja do bralca, ki jo je vodila mag. Marija Lesjak Reichenberg,
  • delavnico z naslovom Mediacija v šolskem prostoru, ki jo je vodila Manja Brinovšek,
  • refleksijo in evalvacijo, ki jo je pojasnila Romana Fekonja, in
  • samostojno delo vseh udeležencev seminarja.

Kratka predstavitev delavnic:
Izvedba VIZ procesa v razredu, skupini (motiviranje učencev/dijakov) – Petra Založnik
Na delavnici so bile knjižničarjem predstavljene strategije, nekaj načinov za delo s skupino učencev, ki jih knjižničar srečuje le občasno v knjižnici, kot razred pa se učenci med seboj bolj ali manj poznajo. Na delavnici in z delom v skupinah smo spoznali, kako učence usmerjati, kako organizirati delo, da se lahko sami preizkusijo, se naučijo, po možnosti v skupini, z vrstniškim učenjem in sodelovanjem doseči želeni cilj.

Pripovedovanje zgodb – Petra Založnik
Knjižničarji smo spoznali zgodovino pripovedovanja zgodb, pomen zgodb danes, ključne elemente, pomen interpretacije in domišljije pri pripovedovanju zgodb, pomen osebnega jezika, prilagajanje zgodbe ciljni skupini, hkrati pa smo tudi spoznavali ključne razlike med branjem in pripovedovanjem. Pri delu v skupinah se je vsak udeleženec preizkusil v pripovedovanju zgodbe, ki jo je sam izbral. Delavnico smo zaključili z razmislekom, kako s pripovedovanjem motivirati otroke in mladostnike za branje.

Od avtorja do bralca – mag. Marija Lesjak Reichenberg
Na delavnici nam je mag. Marija Lesjak Reichenberg predstavila avtorje, bralce, recenzente, ilustratorje, oblikovalce in urednike, zelo pa je poudarila avtorsko delo, Zakon o avtorskih pravicah, Zakon o varstvu osebnih podatkov ter citiranje in navajanje virov. Tudi sami smo se preizkusili pri popravljanju napak v knjigah.

Mediacija v šolskem prostoru – Manja Brinovšek
Na delavnici je bil obravnavan pomen mediacije v šoli, opredeljene kot ene od ustreznih rešitev reševanja sporov, predstavljeni so bili teoretični temelji mediacije, postopki vključitve šole ter celostni pristop k mediaciji, navedenih pa je bilo tudi nekaj primerov prakse, pri katerih se je mediacija izkazala kot ustrezna rešitev. Udeleženci smo se v skupinah tudi sami preizkusili kot odlični mediatorji pri reševanju sporov, ki potekajo tudi v knjižnici.

Romana Fekonja nas je ob koncu povabila k izpolnjevanju evalvacije in predstavila še samostojno delo, ki je zajemalo tri zastavljene naloge:
1. naloga: Sodobna tehnologija in vpliv uporabe le-te
2. naloga: Avtorske pravice
3. naloga: Branje

Vsak udeleženec si je lahko izbral le eno nalogo, ogledal posnetek ali prebral članek in odgovoril na tri vprašanja:
Kaj se vam je najbolj vtisnilo v spomin, kaj ste si najbolj zapomnili? Kaj je bilo za vas novo?
Kako bi lahko to prenesli v svojo prakso, v svoje delo?
Vsi naši odgovori so bili predstavljeni na forumu, ogledali smo si jih lahko vsi, tudi tisti, ki se jim Bibliopedagoške šole ni uspelo udeležiti. Letošnjega izobraževanja se je udeležilo kar 113 zaposlenih v šolskih knjižnicah.

Za konec naj povem, da je tokratno izobraževanje prineslo veliko novih idej, krepitev kompetenc za delo v šolski knjižnici, hkrati pa smo pogrešali stik v živo, z naravo, sonce in pozitivno energijo, ki smo jo včasih “oddajali” v Strunjanu, Zrečah in Mariboru. Bibliopedagoška šola ima že dolgo tradicijo, vedno je bila dobro obiskana (izvedena v vsaj dveh ponovitvah). Upajmo, da bo prihodnje leto lahko izvedena v živo.

Skip to content