Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Avtorske pravice v luči DSM Direktive

Avtorske pravice v luči DSM Direktive
1. 10. 2021

V sredo, 28. septembra 2021, je v organizaciji Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) in projekta EODOPEN (E-knjige po naročilu – odpiranje dostopa do gradiva za evropske uporabnike spleta) potekal spletni seminar Avtorske pravice v luči DSM Direktive: pogledi EU in Slovenije. Povod za organizacijo spletnega seminarja je sicer v večini evropskih držav v nacionalne pravne rede še neprenesena Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu, ki prinaša spremembe na področju upravljanja pravic v digitalnem okolju.

Na dogodku so gostje iz tujine in gostja iz Slovenije predstavili izkušnje s prenosom Direktive v nacionalne pravne rede in ključne spremembe, ki jih le-ta prinaša. V svojih prestavitvah so se osredotočili predvsem na člene DSM Direktive, ki prinašajo spremembe na področju knjižničarstva.

Stephen Wyber (IFLA) je v mednarodnem kontekstu IFLE predstavil DSM Direktivo v celoti ter spremembe, ki jih prinaša in so pomembne za knjižnice. Osredotočil se je na tiste izjeme, ki še niso dorečene in hkrati omogočajo številne interpretacije, tudi v škodo knjižnične dejavnosti. Prav zaradi tega je potrebna pozornost pri implementaciji DSM Direktive v nacionalno zakonodajo o avtorski in sorodnih pravicah.

Paul Keller (Open Future) je izpostavil prizadevanja gibanja za odprti dostop ob sprejemanju Direktive ter podal oceno ključnih členov DSM Direktive z vidika zagotavljanja odprtega dostopa do znanja in informacij. Kot je izpostavil, so na nekaterih področjih (denimo v primeru izjem in omejitev avtorske pravice) prevladali interesi organizacij za kolektivno upravljanje pravic.

Szabolcs Dancs (National Széchényi Library of Hungary) je predstavil proces implementacije DSM Direktive na Madžarskem. Osvetlil je predvsem del, ki prinaša kompleksno ureditev razširjanja razprodanih del oziroma del izven pravnega prometa, in dolgotrajen ter stroškovno potraten proces razčiščevanja avtorskih pravic za avtorsko varovana dela.

Christopher Natzén (National Library of Sweden) je predstavil dejavnosti, ki potekajo v okviru projekta EODOPEN, in opozoril na negotovosti, ki jih prinaša DSM Direktiva pri čezmejnem sodelovanju ter posledične težave pri iskanju dobrih praks na področju razčiščevanja avtorskih pravic na vseevropski ravni. Izrazil je tudi skrb, da je pri prenosu določb DSM Direktive v nacionalne pravne rede premalo pozornosti namenjeno knjižnicam in ustanovam za varstvo kulturne dediščine.

Maja Bogataj Jančič (Inštitut za intelektualno lastnino) je opozorila na odsotnost organiziranega zastopanja interesov knjižničarjev v še nezaključenem procesu implementacije DSM Direktive v slovenski pravi red. Kot predhodni gostje dogodka, se je v predstaviti osredotočila na ureditev vsebinskih omejitev avtorskih pravic v DSM Direktivi s poudarkom na pravicah knjižničarjev: besedilno in podatkovno rudarjenje za namene znanstvenega raziskovanja, ohranjanje kulturne dediščine, dela zunaj pravnega prometa.

Z Direktivo o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu se skuša urediti zelo kompleksno področje, ki vključuje raznolike deležnike – imetnike pravice, organizacije za kolektivno upravljanje pravic, ustanove za varstvo kulturne dediščine, izobraževalne ustanove, raziskovalne organizacije. Digitalno okolje zato postaja polje različnih interesov, katerih silnice usmerja na eni strani kapital, na drugi težnje po odprtem dostop do znanja in kulturne dediščine. Zato je poziv dr. Maje Jančič Bogataj k sodelovanju in k bolj proaktivni vlogi knjižničarjev v procesih spreminjanja Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP) gotovo na mestu.

Dostopen je arhiv spletnega seminarja, kjer so drsnice predstavitev Paula Kellerja, Szabolcsa Dancsa in Christopherja Natzéna

Dostop do deljenih povezav na spletnem seminarju o DSM Direktivi:
DSM Directive Implementation Portal
Observatory on transposition of Exceptions & Limitations: DSM Directive
Posnetek oddaje Varovanje avtorskih pravic na digitalnem trgu (Studio ob 17h)

Novico pripravile: sodelavke projekta EODOPEN (Narodna in univerzitetna knjižnica)
Naslovna fotografija: EODOPEN NUK

Skip to content