Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Aprilski novičnik z EBLIDE

Aprilski novičnik z EBLIDE
22. 4. 2022
dr. Mojca Rupar Korošec
Narodna in univerzitetna knjižnica

Aprilski novičnik je posvečen Letnemu svetu in konferenci EBLIDA »Pripravljeni na vzlet: zavezanost knjižnic trajnostni, demokratični in pravični družbi« (Atene, 14.–16. junij 2022).

Predsednik EBLIDA Ton van Vlimmeren priporoča sodelovanje knjižničarjem, ki se osredotočajo na vprašanja, kot so trajnostni razvoj, knjižnična zakonodaja in e-izposoja. Letošnja konferenca EBLIDA je brez primere, izbranih je bilo trideset govorcev in EBLIDA prvič zavezuje NAPLE in Public Libraries 2030 pri organizaciji skupnega dogodka. Konferenca predstavlja možnosti za stik z drugimi knjižnicami za skupne pobude in priložnosti za skupne projekte na izrednem prizorišču Goethe-Institut v Atenah.

Na konferenci bosta predstavljena dva nova izdelka EBLIDA na temo trajnostnega razvoja:
a.) Revidirano besedilo osnutka Sveta Evrope / Smernic EBLIDA o knjižnični zakonodaji in politiki v Evropi”. Prvo besedilo je bilo odobreno leta 2000 na Svetu Evrope.
b.) Evropsko poročilo o e-izposoji z vidika knjižnice.

Obstaja dolga tradicija EBLIDA-NAPLE konferenc, tokrat pa se bodo programu pridružile PL2030, katerih format je zasnovan tako, da spodbuja izmenjavo mnenj in skupnih predlogov članov treh organizacij. Potem ko so več let delali skupaj na neformalni osnovi, so 24. februarja 2022 EBLIDA, NAPLE in PL2030 napovedale združevanje virov in prizadevanj za krepitev in boljšo povezanost knjižničnega dela v Evropi.
Majhne organizacije bodo združile moči, največja prednost takšnega povezovanja knjižnic je sodelovanje v enakih konkurenčnih pogojih.
Sledite videu, ki napoveduje nov podvig EBLIDA-NAPLE-PL2030!

Ker dejavnosti EBLIDA skupine EGIL (Strokovna skupina za informacijsko pravo) vplivajo na knjižnično politiko in načrtovanje, se bo EGIL redno srečeval s strokovnjaki, da bi prenesel izkušnje s terena v delo in da bi dobil smernice o vprašanjih, ki bi lahko imela vpliv na knjižnično zakonodajo in politiko. Sprva se je osredotočil na pravico izposojanja in njene učinke (Direktivi EU o pravici do najema in posojilni pravici iz let 1992 in 2006), kar se je razvilo v dve direktivi EU o avtorskih pravicah (v informacijski družbi iz leta 2001 in na enotnem digitalnem trgu leta 2019). EGIL je obravnaval tudi direktivo iz leta 2012 o določeni uporabi osirotelih del in splošno direktivo o varstvu podatkov iz leta 1995.

Evropska unija pripravlja proračun za obdobje 2021–2027 za odpravo posledic zdravstvene krize. Politične prednostne naloge, določene v tem proračunu, so usklajene s številnimi poslanstvi in skrbmi knjižnic, od socialne vključenosti do digitalne podpore in do ekološkega prehoda. Posebna vloga je namenjena visokemu šolstvu kot glavnemu deležniku za cilje trajnostnega razvoja ZN. Prakse, ki jih akademske knjižnice izvajajo in prispevajo k trajnostnemu človekovemu razvoju:
• Odprt dostop in znanstvena komunikacija: institucionalni repozitorij, ohranjanje avtorskih pravic, kuriranje podatkov
• Socialna pravičnost
• Raznolikost
• Trajnostni razvoj zbiranja
• Ozelenitvene (vitke) knjižnične prakse
• Ozelenitev knjižničnih zgradb
• Razvoj zbirk
• Vodniki za vsebinsko označevanje
• Digitalne veščine
• Spretnosti medijske pismenosti
• Učenje na daljavo

Novičnik se zaključi s predstavijo, kakšno vlogo lahko univerzitetne knjižnice v Grčiji odigrajo pri ozaveščanju o ciljih trajnostnega razvoja in razvijanju povezanega usposabljanja.

EBLIDA-LIST je splošni poštni seznam, namenjen spodbujanju komunikacije med EBLIDA, njenim članstvom in člani evropske knjižnične skupnosti. Ostanite obveščeni, prijavite se še danes!

Skip to content