Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas

April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas
27. 5. 2022
Mateja Lesar
Mestna knjižnica Ljubljana

Mestna knjižnica Ljubljana (MKL) je v sredo, 13. aprila 2022, priredila strokovno srečanje April v MKL: Mestna knjižnica Ljubljana inovativno za vas. Na srečanju so zaposleni v MKL predstavili nove in splošno uporabne rešitve iz knjižnice z namenom spodbujanja sodelovanja med knjižnicami pri oblikovanju novih storitev. Dogodka so se udeležili direktorji knjižnic ter njihovi sodelavci in izmenjali so si marsikatero izkušnjo in idejo.

Udeleženci
Udeleženci strokovnega srečanja (foto: Marko Lakovič, Mestna knjižnica Ljubljana).

Mag. Aleš Klemen: Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana: Izhodišča za delovanje
Prvi govornik je predstavil strateški dokument Digitalna knjižnica Mestne knjižnice Ljubljana: izhodišča za delovanje, ki opredeljuje ključne elemente knjižničnega e-okolja MKL: digitalne vsebine in storitve, dostopnost elementov in tipična delovna mesta in naloge; evalvacijo tehnološkega okolja, vsebin in storitev v slovenskih splošnih knjižnicah in MKL ter elemente predlagane bodoče organiziranosti digitalne knjižnice MKL.

Mag. Irena Fleimisch Bezlaj, mag. Aleš Klemen: Izkušnja prenovljenega spletnega mesta in intraneta knjižnice
V letu 2021 je bilo v celoti grafično in arhitekturno prenovljeno spletno mesto MKL, ki je prejelo 3. nagrado Netko 2022 v kategoriji Naj spletna stran javne ali nevladne organizacije. Za podporo digitalizaciji delovnih procesov in izboljšanje uporabniške izkušnje zaposlenih pa je bila v letu 2020 prenovljena tudi interna spletna stran MKL.

Veronika Rijavec Pobežin: Družbena omrežja – nadloga ali priložnost?
Predavateljica je predstavila začetke vstopa na družbena omrežja na primeru Mestne knjižnice Ljubljana, razvoj in nadgraditve in vstopanja v nova omrežja. Prikazala je izkušnje, izzive, napake in uspehe.

Veronika Vurnik Škrabec: Bralne skupine: Priporočila za delovanje in usposabljanje za moderatorje
Z bralnimi skupinami kot eno najstarejših in najbolj priljubljenih oblik medsebojnega in medgeneracijskega sodelovanja pri spodbujanju branja knjižnica skrbi za kvalitetne vsebine. Delovna skupina je pripravila osnovna priporočila za bralne skupine, ki so dopolnjena s navodili, pojasnili in komentarji psihoterapevtke, ki že šesto leto vodi usposabljanje za voditelje bralnih skupin.

Rok Dežman: Koncept spletnih dogodkov
Delovna skupina je pripravila usmeritve za organizacijo spletnih prireditev in izobraževanj za vse starostne skupine. Koncept bo ponudil jasno shemo načrtovanih spletnih vsebin kot osnovo za kakovostne in kontinuirane vsebine. Predstavljeno je, kolikšen je načrtovani delež spletnih dogodkov, kateri dogodki so najbolj zastopani in kako omogočajo boljšo dostopnost programa.

Matej Štendler: Knjižnica Polje s kreativnico – pametna knjižnica 
Na Aprilu v MKL 2017 je bil predstavljen koncept kreativnice v naši novi Knjižnici Polje, tokrat pa je bila predstavljena realizacija tega koncepta in koncepta pametne knjižnice.

Nataša Grubar Praček: Noč v knjižnici – Bedimo z Leonardom
Kako v knjižnico privabiti najstnike in jih spodbuditi k aktivni udeležbi? Kako hkrati vključiti naravoslovna in tehnična področja v dejavnosti knjižnic?

Miro Tržan, Nataša Grubar Praček: Naročanje gradiva v drugo knjižnico, samostojni prevzem gradiva in paketniki
Gradivo se trudimo približati našim uporabnikom – z nadstandardnimi storitvami in razvijanjem dinamičnih in mobilnih oblik umeščanja gradiva po mreži knjižnic.

Emili Ilić in Ivan Babić: Gradska knjižnica Rijeka, Erasmus projekt Tech.Library – primer dobrega mednarodnega sodelovanja med evropskimi knjižnicami kot oblika razvoja medkulturnega dialoga in izboljšanja knjižničnih storitev za slabovidne uporabnike
Kolega iz Gradske knjižnice Rijeka sta predstavila naša skupna prizadevanja v mednarodnem projektu TECH.LIBRARY, ki je namenjen izboljšanju knjižničnih storitev za slepe in slabovidne uporabnike.

Na voljo je tudi posnetek dogodka.

Skip to content