Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

A Handbook for Library Innovation – Libraries Bridging the Digital Divide

A Handbook for Library Innovation – Libraries Bridging the Digital Divide

Knjižnični priročnik “A Handbook for Library Innovation – Libraries Bridging the Digital Divide” predstavlja pomemben vir za bibliotekarje in razvijalce javnih storitev.

V uvodu poudarja evolucijo vloge knjižnic, ki postajajo središča skupnosti, ponujajoč raznolike storitve izven tradicionalne izposoje knjig. Priročnik izpostavlja ključno vlogo splošnih knjižnic pri premagovanju digitalnega razkoraka in podpori/pomoči skupinam, kot so starejši ali priseljenci.

Opisuje knjižnice kot prostor inovacij, ustvarjanja ter sodelovanja, ki lahko postanejo center občanskih inovacij, s spodbujanjem ustvarjalnosti, demokracije in učenja. S predstavitvijo socialnih mehanizmov, ki omogočajo vrnitev knjižnic v središče družbenega življenja, priročnik predlaga konkretno usmeritev za premostitev vrzeli med državljani in javnimi storitvami. Znotraj projekta CAPE prispeva k spodbujanju knjižničarjev k novi vlogi ter ponuja vpogled v odprt in pregleden razvoj javnih storitev, ob tem pa poudarja knjižnice kot ključni vir za podporo najbolj ranljivim skupinam.

Priročnik je objavljen na spletni strani CAPE Civic Agency in Public E-service innovation (CAPE – Civilna agencija za inovacije javnih e-storitev ) v več jezikih, med drugim tudi v angleškem.


Projekt CAPE obravnava vprašanja digitalne transformacije digitalnega sektorja v tesnem sodelovanju s splošnimi knjižnicami in jim pomaga pri prevzemanju dejavnejše vloge v današnji hitri digitalizaciji. Splošne knjižnice, dojemane kot Civic Innovation Centres (CIC), lahko postanejo kraji, kjer se lahko državljani vključijo v izboljšanje obstoječih e-storitev, pa tudi v razvoj novih storitev. CAPE bo sprva sodeloval na treh projektnih lokacijah: na Danskem (knjižnica Ballerup, Ballerup), na Finskem (knjižnica Oodi, Helsinki) in na Švedskem (knjižnica Rosengård, Malmö).

Projektni konzorcij sestavljajo naslednji partnerji: IT University of Copenhagen, koordinator projekta (Danska); Aalborg University Copenhagen (Danska); Knjižnica Ballerup (Danska); Univerza Malmö (Švedska); in Univerza Aalto (Finska).

Skip to content