ČLANEK 28. junij 2022

Knjižnica kot inkluzivni prostor: prostovoljstvo in sodelovanje bogati nizozemske knjižnice

Prispevek o programu mobilnosti in obisku knjižnic na Nizozemskem.

ČLANEK 22. junij 2022

Dotok kontinuiranih virov v letu 2021

V članku so predstavljeni podatki o prejemu obveznega izvoda kontinuiranih virov v letu 2021.

ČLANEK 3. junij 2022

Intervju z upokojeno kustosinjo pedagoginjo Ljerko Trampuž

Tudi branje in knjige so del njenega življenja.

ČLANEK 31. maj 2022

Nova šolska knjižnica Osnovne šole Zalog

Predstavitev prenove šolske knjižnice Osnovne šole Zalog.

ČLANEK 24. maj 2022

Projekt Rastem s knjigo 2021/22 na OŠ Toma Brejca in medgeneracijsko povezovanje

Skupno sodelovanje v projektu za dodatno motivacijo pri branju sedmošolcev.

ČLANEK 20. maj 2022

Šahovska partija kot dopolnilo klasičnega referenčnega pogovora

Vključevanje šahovske igre v knjižnično dejavnost.

ČLANEK 19. maj 2022

Digitalne in digitalizirane vsebine za uporabnike s posebnimi potrebami

Digitalizacija zbirk je za knjižnice še vedno dokaj novo področje, a postaja nuja.

ČLANEK 11. maj 2022

Knjižnica kot inkluzivni prostor: danski čut za sočloveka, odprtost in disciplina

Izobraževalni obisk na Danskem v sklopu programa Erasmus+.

ČLANEK 10. maj 2022

Ob 80-letnici knjižne zbirke Male zlate knjige (Little Golden Books), moji spomini nanjo in na druge zbirke

Zanimiv pogled na knjižno zbirko ter pomen domače knjižnice.

ČLANEK 26. april 2022

Šolski knjižničar v koraku s sodobnimi tehnologijami

Tudi šolske knjižnice so del digitalnega sveta današnjega časa.

ČLANEK 21. april 2022

Domače branje in osnovnošolska knjižnica

Sodelovanje učiteljice in šolskega knjižničarja za doseganje skupnih ciljev.