Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

20. okrogla miza o prostem dostopu do informacij – dve desetletji okroglih miz

20. okrogla miza o prostem dostopu do informacij – dve desetletji okroglih miz
10. 12. 2020
Milena Bon
Narodna in univerzitetna knjižnica

20. okrogla miza o prostem dostopu do informacij – dve desetletji okroglih miz: Zagreb, 10. 12. 2020

Uspeh prve okrogle mize je HKD spodbudil, da so še naprej organizirali letne okrogle mize. Doslej jih je bilo že devetnajst. Vsaka okrogla miza je posvečena določeni temi, povezani z zagotavljanjem prostega dostopa do informacij in svobode izražanja v knjižnicah. Namen je ugotoviti ovire za prost dostop in opozoriti na možne načine, kako ovire odstraniti oziroma jih premostiti. Letos je jubilejna 20. okrogla miza. Zaradi epidemije je bil dogodek izveden po Zoomu. Ob 20. jubilejni okrogli mizi bodo referenti naredili srečanj in ocenili, ali se je koncept prostega dostopa do informacij v knjižnični skupnosti udomačil. Zanimalo jih je, v kolikšni meri so knjižničarje pripravili na spremembe, ki se vsakodnevno dogajajo v digitalnem okolju, v katerem živimo in v katerem moramo hkrati ohraniti ravnovesje med prostim dostopom do informacij ter zaščito osebne pravice do zasebnosti posameznikov. Želja je tudi prepoznati spremembe v pristopu h konceptu, ki izhajajo iz načina razvoja družbe v zadnjih dvajsetih letih, in nakazati, kako lahko danes knjižnice in knjižničarji prost dostop do informacij obravnavajo kot svojo osnovno nalogo.

 

Skip to content