Knjižničarske novice

novice in strokovne informacije za knjižnjičarje

Priprava na umetno inteligenco v vaši knjižnici

Priprava na umetno inteligenco v vaši knjižnici

Nick Tanzi v prispevku Planning for AI in Your Library When So Much Is Uncertain deli svoja spoznanja o načrtovanju uvajanja umetne inteligence (UI) v teh negotovih in nedorečenih časih njene uporabe.

Obravnava trenutne regulativne pomisleke tako v Združenih državah Amerike kot v Evropi in poudarja, da morajo knjižnice delovati proaktivno na področju uporabe umetne inteligence, ker je ta vse bolj razširjena.

Tanzi se zavzema za pregled politik in poziva knjižnice, naj obstoječe politike svoje knjižnice dopolnijo z upoštevanjem UI. Poudarja pomen “demistifikacije” UI z izkustvenim učenjem.

Predlaga tudi oblikovanje skupin uporabnikov UI znotraj knjižnice oziroma izmed zaposlenih v knjižnici. Tanzi na podlagi svojih izkušenj v splošni knjižnici South Huntington poudarja prednosti oblikovanja takih skupin pri spodbujanju razumevanja, ugotavljanju primerov uporabe in pripravi knjižničarjev kot navigatorjev UI za svoje skupnosti.

Razvijanje lastnih programerjev umetne inteligence v knjižnicah, ki učijo rabo UI, vidi kot bistveno. Poudari, da se knjižničarji učimo, da bi postali v lokalni skupnosti uveljavljeni navigatorji za uporabo umetne inteligence. To pa bi knjižničarjem in knjižnici zagotovilo ključno vlogo pri zagotavljanju digitalne enakosti v skupnostih.

Skip to content